Univerzitetski udžbenici

 1. Adamov, J. (2015): Metodika nastave hemije u radu sa darovitim učenicima, Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine
 2. Cvjetićanin, S., Segedinac, S. (2011) Prirodne nauke III- hemija, Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet u Somboru
 3. Budić, S., Gajić, O., Segedinac, M, Miljanovič, T., Španović, S. (2008). Didaktičko-metodički aspekti studentske prakse u partnerskim relacijama fakulteta i škola, Novi Sad
 4. Cvjetićanin, S., Segedinac, M. (2008) Modeli ekohemijskog obrazovanja radnika hemijske industrije, Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet, Sombor,
 5. Popov, S., Jukić, S. (2006), Pedagogija, CNTI, Willy,  Novi Sad
 6. HALAŠI, R. (1976): Metodika nastave hemije i demonstracioni ogledi, Beograd: Naučna knjiga,

Udžbenici za osnovnu i srednju školu

 1. Adamov, J., Makivić, N., Olić, S., Hemija za 7. razred osnovne škole, Gerundijum, 2012
 2. Adamov, J., Makivić N., Olić, S., Laboratorijske vežbe sa zadacima iz hemije za 7. razred osnovne škole, Gerundijum, 2012
 3. Adamov, J., Đurđević, R., Kalamković, S,, Hemija za 8. razred osnovne škole, Gerundijum, 2012
 4. Adamov, J., Đurđević, R., Kalamković, S., Laboratorijske vežbe sa zadacima iz hemije za 8. razred osnovne škole, Gerundijum, 2012
 5. Segedinac, M., Varagić, S. Hemija : za treći razred opšte gimnazije  – Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2008
 6. Jankov, R., Antić, S., Segedinac, M. i Varagić, S. Hemija za drugi razred opšte gimnazije  Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2008