Na Katedri za metodiku nastave hemije realizuje se nastava na integrisanim, osnovnim,  i master studijama iz predmeta:

Na integrisanim akademskim studijama nastave hemije, osnovnim akademskim studijama hemije i master akademskim studijama hemije nastava na Katedri metodike nastave hemije se realizuje kroz sledeće predmete  – Metode i tehnike učenja hemije, Istorija prirodnih nauka, Razvoj osnovnih hemijskih koncepata, Uvođenje u delatnost nastavnika, Metodika nastave hemije I, Metodika nastave hemije II, Školska praksa I, Školska praksa II, Primena multimedije u nastavi, Pedagogija, Savremena obrazovna tehnologija u nastavi hemije, Istorija hemije, Istorija prirodnih nauka, Ekohemijsko obrazovanje, E-učenje, Didaktika, Metodika nastave primenjene hemije, Pedagoška istraživanja u nastavi hemije, Školski ogledi u nastavi hemije, Specijalni hemijski eksperimenti u nastavi, Metodika nastave hemije u radu sa darovitim učenicima, Didaktika hemije.

Na doktorskim akademskim studijama metodike nastave prirodnih nauka, matematike i informatike nastava se realizuje kroz niz izbornih predmeta: Mеtоdikа nаstаvе hеmiје u rаdu sа dаrоvitim učеnicimа – оdаbrаnа pоglаvljа, Оdаbrаnа pоglаvljа еkоhеmiјskоg оbrаzоvаnjа, Е-učеnjе u hеmiјskоm оbrаzоvаnju, Оdаbrаnа pоglаvljа istоriје hеmiје, Оdаbrаnа pоglаvljа istоriје prirоdnih nаukа, Оdаbrаni hemijski eksperimenti u nastavi,  Mеtоdе i tеhnikе učеnjа hеmiје – viši kurs i dr..

Novi studijski program

Stari studijski program 2013/2014-2018/2019