1. Dr Ruža Halaši †, redovni profesor
 2. Dr Lajoš Genc, redovni profesor
 3. Dr Svetislav Stojakov, redovni profesor
 4. Dr Evgenija Đurendić, redovni profesor,
 5. Dr Janoš Čanadi, redovni profesor,
 6. Dr Slobodan Popov, vanredni profesor,
 7. Dr Lajoš Tot †, vanredni profesor
 8. Dr Ivan Adamov †, stručni saradnik
 9. Laslo Čisar †, stručni saradnik
 10. Snežana Mujović †, tehnički saradnik
 11. Dr Jovana Milutinović, docent
 12. dr Tibor Halaši, vanredni profesor
 13. dr Mirjana Segedinac, redovni profesor