1. Pergal, Teorijski osnovi organske hemije, I deo, Naučna knjiga, Beograd, 1967.
 2. Pergal, Problemi i rešenja, Naučna knjiga, Beograd, 1970.
 3. Pekić, D. Miljković, Hemija i tehnologija kardiotoničnih glikozida, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 1980.
 4. Penov Gaši, Hemijska prerada odabranih prirodnih sirovina, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 1987.
 5. Čanadi, V. Popsavin, Zbirka zadataka iz hemije za III i IV razred gimnazije, Zavod za izdavanje udžbenika i nastavana sredstva, Beograd, 1993.
 6. Pergal, K. Popov-Pergal, Zbirka rešenih zadataka iz hemije, Educa, Cvetnik, 1995.
 7. Đurendić, S. Velimirović, V. Ćirin-Novta, Praktikum iz organske hemije, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 1997.
 8. Čanadi, M. Sakač, Organska hemija kroz probleme i rešenja, Stylos, Novi Sad, 1999.
 9. Penov Gaši, E. Đurendić, Lj. Medić-Mijačević, Hemija androgena, antiandrogena i njihova primena u biomedicini, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2001.
 10. Čanadi, V. Fajka, I. Mariaš, M. Sabo, Z. Veber, Đački hemijski rečnik (srpsko-mađarski, mađarsko-srpski), Atlantis, Novi Sad, 2004.
 11. Čanadi, Primena 1H-NMR za proučavanje transportnih procesa kod biofilma (poglavlje monografiji VODA I BIOFILM, Urednici B. Dalmacija, J. Agbaba, O. Petrović), Izdavač: PMF Novi Sad, 2007.
 12. Sakač, T. Đaković-Sekulić, S. Trivić, Đ. Vaštag, Lj. Vojinović-Ješić, A. Gaković, B. Matijević, B. Srećo, Zbirka za pripremanje prijemnog ispita iz hemije, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2009.
 13. Čanadi, M. Rodić, Organske sinteze supramolekularnih struktura u farmaciji i medicini (poglavlje u monografiji Nova interdisciplinarna ostvarenja i unapređenje kliničke prakse i zdravlja, Urednik Jovan K Popović), Vlasnik i izdavač: Akademija medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva, Beograd, 2012.
 14. Sakač, Lj. Grbović, Preparativna organska hemija – Praktikum, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2015.
 15. Grbović, J. Ajduković, A. Nikolić, M. Savić, K. Pavlović, A. Oklješa, S. Bjedov, Organska hemija praktikum, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2019.