• 1965-1971  Dr Miroslav Pergal, redovni profesor
  • 1971-1982  Dr Dušan Miljković, redovni profesor
  • 1982-1983  Dr Žarko Vrbaški, redovni profesor
  • 1983-1988  Dr Julijana Petrović, redovni profesor
  • 1988-1991  Dr Katarina Penov-Gaši, redovni profesor
  • 1991-2001  Dr Julijana Petrović, redovni profesor
  • 2001-2012  Dr Vera Ćirin-Novta, redovni profesor
  • 2012- danas  Dr Janoš Čanadi, redovni profesor