Članovi istraživačke grupe:

Kontakt osoba:

Dr Mirjana Segedinac

mirjana.segedinac@dh.uns.ac.rs

tel: 021/485-2735

fax: 021/454-065

Rukovođenje aktuelnim projektima:

 1. Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi

Projekat Ministarstva za prosvetu i nauku Republike Srbije

Broj projekta: 179010

Trajanje: 2011-

Rukovodilac: Prof. dr Olivera Gajić, Filozofski fakultet Novi Sad

 

 1. Infrastruktura za elektronski podržano učenje u Srbiji

Projekat Ministarstva za prosvetu i nauku Republike Srbije

Broj projekta: 47003

Trajanje: 2011-

Rukovodilac: Prof. dr Vladan Devedžić, Fakultet organizacionih nauka, Beograd

Predmet istraživanja

Ova istraživačka grupa je uključena u istraživanja u različitim oblastima hemijskog obrazovanja:

 • Nivoa reprezentacije znanja u hemiji,
 • Alternativnih koncepata,
 • Sistemičkog pristupa učenju i obučavanju u hemiji,
 • Kompleksnosti problemskih zadataka,
 • Razvoju ilustrativno-grafičkih metoda.           

Tokom prethodnih godina ova  grupa je organizovala seminare za nastavnike osnovnih i srednjih škola. Članovi ove grupe trenutno su angažovaniu realizaciji akreditovanog seminaraza usavršavanje nastavnika hemije pod naslovom „Savremeni oblici evaluacije u nastavi hemije“. Članovi istraživačke grupe bili su uključeni u više projekata finansiranih od strane Ministarstva za nauku Republike Srbije i međunarodnih organizacija. Rezultati rada ove grupe su objavljeni u brojnim naučnim časopisima najvišeg ranga, i saopšteni na međunarodnim i domaćim konferencijama.

Saradnja

 1.  Filozofski fakultet u Novom Sadu,
 2. Hemijski fakultet u Beogradu,
 3. Pedagoški fakultet u Somboru,
 4. Tehnički fakultet u Novom Sadu,
 5. Univerzitet u Tromsu, Norveška
 6. Ain Shams Univerzitet u Kairu, Egipat
 7. Zavod za unapređenje obrazovanja I vaspitanja, Beograd,
 8. Ministrastvo prosvete, nauke I tehnološkog razvoja Republike Srbije,
 9. Centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Beograd,
 10. Istraživačka stanica Petnica.
 11. Osnovne i srednje škole širom Vojvodine i Republike Srbije