Segedinac

dr Mirjana Segedinac

Redovni profesor

Katedra za metodiku nastave hemije

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 17/V

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2735

e-mail: mirjana.segedinac@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 18042651400

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9495-8452

Obrazovanje

 • 1992. Doktor metodike nastave hemije, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1982. Magistar hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1974. Diplomirani hemičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

akademska zvanja

 • 2003: Redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
 • 1998-2003. Vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
 • 1993-1998. Docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
 • 1975-1993. Asistent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Nastava i kursevi

 • Istorija prirodnih nauka
 • Istorija hemije
 • Specijalni hemijski eksperimenti u nastavi
 • Didaktika hemije
 • Didaktika visokoškolske nastave hemije
 • Odabrana poglavlja didaktike hemije
 • Odabrana poglavlja istorije hemije
 • Odabrana poglavlja istorije prirodnih nauka
 • Metodika univerzitetske nastave hemije
 • Odabrani hemijski eksperimenti u nastavi
 • Odabrani specijalni hemijski hemijski eksperimenti u nastavi.

Udžbenici

 • Cvjetićanin, S., Segedinac, M. Prirodne nauke III, Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet, Sombor, 2011.
 • Cvjetićanin, S., Segedinac, M. (2008) Modeli ekohemijskog obrazovanja radnika hemijske industrije, Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet, Sombor
 • Segedinac, M., Varagić, S. Hemija : za treći razred opšte gimnazije  – Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2008
 • Jankov, R., Antić, S., Segedinac, M. i Varagić, S. Hemija za drugi razred opšte gimnazije  Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2008

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Tripletni model reprezentacije znanja
 • Sistemički pristup učenju i obučavanju
 • Kognitivna kompleksnost.

ODABRANI PROJEKTI

 • Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • Infrastruktura za elektronski podržano učenje u Srbiji, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • Evropske dimenzije reforme sistema obrazovanja i vaspitanja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2006-2010).

ODABRANE REFERENCE

 1. Segedinac, M., Horvat, S., Rodić, D., Rončević, T., Savić, G. (2018): Using knowledge space theory to compare expected and real knowledge spaces in learning stoichiometry. Chemistry Education Research and Practice. 19: 670–680.
 2. Hrin, T., Milenković, D., Segedinac, M.  (2018): Diagnosing the quality of high school students’ and pre-service chemistry teachers’ cognitive structures in organic chemistry by using students’ generated systemic synthesis questions. Chemistry Education Research and Practice. 19: 305–318.
 3. Milenković, D., Hrin, T., Segedinac, M., Horvat, S. (2016): Development of a three-tier test as a valid diagnostic tool for identification of misconceptions related to carbohydrates. Journal of Chemical Education. 93: 1514–1520.
 4. Hrin, T., Milenković, D., Segedinac, M. (2016): The effect of systemic synthesis questions [SSynQs] on students’ performance and meaningful learning in secondary organic chemistry teaching. International Journal of Science and Mathematics Education. 14: 805–824.
 5. Milenković, D., Segedinac, M., Hrin, T. (2014): Increasing high school students’ performance and reducing cognitive load through an instructional strategy based on the interaction of multiple levels of knowledge representation. Journal of Chemical Education. 91: 1409–1416.

OSTALO

 • Član uredništva časopisa Journal of Subject Didactics (od 2014)
 • Član Srpskog hemijskog društva
 • Rukovodilac predmetne sekcije za Nastavu hemije Društva predmetnih didaktičara Srbije
 • Rukovodilac Katedre za metodiku nastave hemije od 2002 godine
 • Bila je Pomoćnik direktora do 2018 godine i član stručnog Veća  Univerziteta za Prirodno-matematičke nauke i Društveno-humanističke nauke.