DSC_1515(1)

dr Saša Horvat

Docent

 

Katedra za metodiku nastave hemije

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 17/V

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2735

e-mail: sasa.horvat@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 55331619700

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4744-0375

Obrazovanje

 • 2018. Doktor nauka – metodika nastave, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2011. Master hemičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2009. Diplomirani hemičar-profesor hemije, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

akademska zvanja

 • 2019: Docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
 • 2009-2019. Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima za organizaciju nastave, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Nastava i kursevi

 • Istorija prirodnih nauka
 • Istorija hemije
 • Školski ogledi u nastavi hemije
 • Didaktika visokoškolske nastave hemije

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Kognitivna kompleksnost
 • Tripletni model reprezentacije znanja
 • Sistemički pristup učenju i obučavanju.

ODABRANE REFERENCE

 1. Horvat, S., Mihajlović, J., Rončević, T.,Rodić, D. (2021). Procedure for the assessment of cognitive complexity: Development and implementation in the topic “Hydrolysis of Salts”. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 40(1), 119–130.
 2. Horvat, S. (2020) The role of complexity in teaching. Problems of Education in the 21st Century, 78(6), 881-883. DOI: /10.33225/pec/20.78.881
 3. Horvat, S., Rončević, T., Arsenović, D., Rodić, D., Segedinac, M. (2020). Validation of the Procedure for the Assessment of Cognitive Complexity of Chemical Technology Problem Tasks. Journal of Baltic Science Education, 19(1), 64–75. doi: 10.17344/acsi.2017.4139
 4. Segedinac, M., Horvat, S., Rodić, D., Rončević, T., Savić, G. (2018): Using knowledge space theory to compare expected and real knowledge spaces in learning stoichiometry. Chemistry Education Research and Practice. 19: 670–680.
 5. Horvat, S., Rodić, D. D., Segedinac, D. & Rončević,T. N. (2017). Evaluation of Cognitive Complexity of Tasks for the Topic Hydrogen Exponent in the Solutions of Acids and Bases. Journal of Subject Didactics, 2(1), 33–45

OSTALO

 • Pomoćnik direktora Departmana od novembra 2022
 • Predsednik Komisije za sprovođenje ispita za licencu nastavnika hemije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • Član uredništva časopisa Problems of Education in the 21st Century
 • Član uredništva časopisa J-PEK
 • Član organizacionog odbora domaćih naučnih skupova
 • Član Srpskog hemijskog društva
 • Član Društva predmetnih didaktičara Srbije
 • Član radne grupe za izradu opštih standarda postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja i srednjeg stručnog obrazovanja (Projekat državne mature 2018-2021).