Dusica Rodic

dr Dušica Rodić

Vanredni profesor

 

Katedra za metodiku nastave hemije

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 17/V

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2735

e-mail: dusica.milenkovic@dh.uns.ac.rs

Personalna stranica: https://personal.pmf.uns.ac.rs/dusica.milenkovic/

SCOPUS Autor ID: 56461020000

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4161-3845

Obrazovanje

 • 2015. Doktor nauka – metodika nastave, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2011. Master hemičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2010. Hemičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

akademska zvanja

 • 2021: Vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
 • 2016-2021. Docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
 • 2013-2016. Asistent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
 • 2011-2013. Istraživač-pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Nastava i kursevi

 • Metodika nastave hemije I
 • Školska praksa II
 • Razvoj osnovnih hemijskih koncepata
 • Savremeni oblici nastave hemije
 • Evaluacija u nastavi hemije
 • Metodologija naučnih istraživanja u nastavi hemije
 • Reprezentacija znanja u hemiji

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Tripletni model reprezentacije znanja
 • Sistemički pristup učenju i obučavanju
 • Kognitivna kompleksnost.

UDŽBENICI

 • Horvat, S., Rončević, T., Rodić, D., Segedinac, M. Istorija hemije, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2023.
 • Rodić, D., Segedinac, M., Rončević, T. Metodika nastave hemije I, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2020.

ODABRANI PROJEKTI

 • International Teacher Survey on Green and Sustainable Chemistry (GSC) Practical Activities, IUPAC Committee on Chemistry Education Project No.: 2023-002-2-050 (2023-)
 • Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019).

ODABRANE REFERENCE

 1. Rodić, M., Rodić, D. (2020): Plans vs reality: reflections on chemical crystallography online teaching during COVID-19. Journal of Chemical Education, 97: 3038–3041.
 2. Horvat, S., Rodić, D., Rončević, T., Savić, G. (2018): Using knowledge space theory to compare expected and real knowledge spaces in learning stoichiometry. Chemistry Education Research and Practice. 19: 670–680.
 3. Hrin, T., Milenković, D., Segedinac, M.  (2018): Diagnosing the quality of high school students’ and pre-service chemistry teachers’ cognitive structures in organic chemistry by using students’ generated systemic synthesis questions. Chemistry Education Research and Practice. 19: 305–318.
 4. Milenković, D., Hrin, T., Segedinac, M., Horvat, S. (2016): Development of a three-tier test as a valid diagnostic tool for identification of misconceptions related to carbohydrates. Journal of Chemical Education. 93: 1514–1520.
 5. Hrin, T., Milenković, D., Segedinac, M. (2016): The effect of systemic synthesis questions [SSynQs] on students’ performance and meaningful learning in secondary organic chemistry teaching. International Journal of Science and Mathematics Education. 14: 805–824.

OSTALO

 • Područni urednik časopisa Journal of Chemical Education (2023-)
 • Član nadzornog odbora časopisa Journal of Chemical Education (2021-2023)
 • Član uredništva časopisa Journal of Baltic Science Education (2018-)
 • Gostujući predavač UiT The Arctic University of Norway, Norveška (2019)
 • Gostujući predavač na Pardue University, SAD (2021)
 • Gostujući predavač na Universitas Negeri Malang, Indonezija (2022)
 • Član Saveta Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu (2018-2022)
 • Rukovodilac studijskog programa Integrisane akademske studije nastave hemije (2019-)
 • Član centralne Republičke komisije za takmičenja iz hemije za učenike osnovnih škola Republike Srbije (2018-)
 • Ocenjivač kvaliteta rukopisa udžbenika iz Hemije za osnovnu i srednje škole u Republici Srbiji
 • Član radne grupe za pisanje Programa nastave i učenja Hemije za srednje škole
 • Član organizacionog odbora nekoliko međunarodnih i domaćih naučnih skupova
 • Autor i realizator programa stalnog stručnog usavršavanja za nastavnike hemije
 • Dobitnik nagrade Srpskog hemijskog društva za izvanredne rezultate u nastavi (2022)
 • Potpredsednik Društva predmetnih didaktičara Srbije
 • Član Srpskog hemijskog društva