VIII Memorijalni naučni skup iz zaštite životne sredine „Docent dr Milena Dalmacija“

  • Post Category:...

Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine, Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine PMF-a u Novom Sadu i Fondacija „Docent dr Milena Dalmacija“ ogranizuju VIII Memorijalni naučni skup iz zaštite životne sredine „Docent dr Milena Dalmacija“.

Osmi memorijalni naučni skup će se održati 24. septembar – 25. septembar 2020. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 3.

MD2020_paper template 

Prijavni list VIII_MD_2020

MD2020_presentation template

Prvo obaveštenje VIII Memorijalnog naučnog skupa iz zaštite životne sredine „Docent dr Milena Dalmacija“

VIII Memorijalni naucni skup_I obavestenje