Članovi istraživačke grupe:

Kontakt osoba:

Prof. dr Milan Vraneš i Prof. dr Slobodan Gadžurić

milan.vranes@dh.uns.ac.rs; slobodan.gadzuric@dh.uns.ac.rs

tel: +381 21 485 2741; +381 21 485 2744

fax: +381 21 454 065

Rukovođenje aktuelnim projektima:

Pristupi održivosti i zelene hemije u razvoju analitičkih metoda i skladištenju energije

Naučni projekat

Broj projekta: 172012

Trajanje: 2011-2019

Rukovodilac: Prof. dr Slobodan Gadžurić

Nove tečne formulacije za popravku strukture obradivog zemljišta i njihov uticaj na rast i prinos odabranih biljnih vrsta od značaja za održivi razvoj Autonomne Pokrajne Vojvodine

Naučni projekat

Broj projekta: 142-451-2766/2018-01/02

Trajanje: 2018-2019

Rukovodilac: Prof. dr Milan Vraneš

Predmet istraživanja

Grupa se bavi sintezom, karakterizacijom, ispitivanjem toksičnosti i primenom jonskih tečnosti u analitici i tehnikama razdvajanja, zatim proučavanjem interakcija, optimizacijom i primenom novih elektrolita poboljšane bezbednosti u novim generacijama litijum jonskih baterija, poljoprivredi, prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, kao i reakcijama asocijacije i kompleksiranja u jonskim tečnostima.

Oprema

Grupa raspolaže vrednom opremom neophodnom za analitiku, karakterizaciju i ispitivanje različitih supstanci i materijala kao što su: HPLC, UV/VIS spektrofotometar, uređaj za elektrohemijska merenja VOLTA LAB, denzimetar, konduktometar, viskozimetar, termostati.

Saradnja

U zemlji:

Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd (dr Tatjana Trtić-Petrović)

Fakultet za fizičku hemiju, Beograd (Prof. dr Nikola Cvjetićanin i Prof. dr Biljana Šljukić)

Poljoprivredni fakultet, Novi Sad (Prof. dr Ivana Maksimović)

Naučni institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad (dr Pavle Jovanov)

Fakultet za sport i fizičku kulturu, Novi Sad (Prof. dr Sergej Ostojić)

Tehnološki fakultet, Novi Sad (Prof. dr Sanja Podunavac Kuzmanović)

Departman za biologiju i ekologiju PMF, Novi Sad (Prof. dr Maja Karaman)

Akademija umetnosti Novi Sad (Prof. dr Daniela Korolija-Crkvenjakov)

 

U inostranstvu:

Fakultet za hemiju i hemijsku tehnologiju, Ljubljana, Slovenija (Prof. dr Marija Bešter Rogač)

Laboratorija za spektroskopiju, Univerzitet u Lilu, Lil, Francuska (Prof. dr Abdenacer Idrissi)

Laboratorija za jonske tečnosti, Univerzitet u Aveiru, Aveiro, Portugalija (Prof. dr Mara Freire)

Poljoprivredni fakultet, Osijek, Hrvatska (Prof. dr Karolina Vrandečić)

Tehnički institut, Lisabon, Portugalija (dr Luis Amaral)

Departman za fizičku hemiju i materijale, Univerzitet u Segedinu, Mađarska (Prof. dr Ištvan Silađi)

Ostalo

Članovi grupe su recenzirali brojne radove u međunarodnim časopisima, realizovali nekoliko bilateralnih inostranih projekata, recenzirali prijave HORIZON2020 projekata, bili mentori velikog broja diplomskih i master radova studenata iz tematike jonskih tečnosti i otvoreni su za svaku novu naučnu saradnju i izazove.