sanja belic

dr Sanja Belić (rođ. Dožić)

Vanredni profesor

 

 

Katedra za analitičku hemiju

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 9/IV i 26/IV

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2740

e-mail: sanja.belic@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 57192699134

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1790-4298

Obrazovanje

 • 2014. Doktor hemijskih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija.
 • 2008. Diplomirani hemičar – biohemija, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija.

akademska i naučna zvanja

 • 2020-danas, Vanredni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija.
 • 2015-2020. Docent, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija.
 • 2014-2015. Asistent, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija.
 • 2010-2014. Istraživač-saradnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija.
 • 2007-2010. Istraživač-pripravnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija.

Nastava i kursevi

 • Preparativna analitička hemija
 • Analitički aspekti zelene hemije
 • Hamija u poljoprivredi
 • Toksikologija hrane
 • Analitička hemija II
 • Forenzička hemija
 • Analitički aspekti zelene hemije
 • Hemija u umetnosti
 • Molekularna gastronomija
 • Prirodne nauke u konzervaciji i restauraciji 1 i 2 (Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija)

UDŽBENICI

 • Gadžurić S., Belić S., Đurendić-Brenesel M. Forenzička hemija – praktikum s elementima teorije, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2019.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Sinteza, karakterizacija, toksičnost i primena jonskih tečnosti u analitičkoj hemiji
 • Reakcije asocijacije i kompleksiranja u nevodenoj sredini

ODABRANI PROJEKTI

 • Pristupi održivosti i zelene hemije u razvoju analitičkih metoda i skladištenju energije, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • Nove tečne formulacije za popravku strukture obradivog zemljišta i njihov uticaj na rast i prinos odabranih biljnih vrsta od značaja za održivi razvoj Autonomne Pokrajne Vojvodine, Sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine, Srbija (2018-2019)
 • Strukturne, termodinamičke i elektrohemijske osobine materijala za konverziju energije i nove tehnologije, Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2006-2010)

ODABRANE REFERENCE

 1. Tot, A., Vraneš, M., Maksimović, I., Putnik-Delić, M., Daničić, M., Belić, S., Gadžurić, S. (2018): The effect of imidazolium based ionic liquids on wheat and barley germination and growth: Influence of length and oxygen functionalization of alkyl side chain. Ecotoxicology and Environmental Safety. 147: 401-406.
 2. Belić, S., Zec, N., Vraneš, M., Grbović, Lj., Podunavac-Kuzmanović, S., Kovačević S., Gadžurić, S. (2017): Nature of the interactions in binary mixtures of 1-butyl-3-ethylimidazolium bromide ionic liquid with methanol and ethanol, Journal of Molecular Liquids. 229: 212-216.
 3. Dožić, S., Zec, N., Tot, A., Papović, S., Gadžurić, S., Vraneš, M. (2016): Does the variation of the alkyl chain length on N1 and N3 of imidazole ring affect physicochemical features of ionic liquids in the same way? The Journal of Chemical Thermodynamics. 93: 52-59.
 4. Vraneš, M., Tot, A., Jovanović-Šanta, S., Karaman, M., Dožić, S., Tešanović, K., Kojić, V., Gadžurić, S. (2016): Toxicity reduction of imidazolium-based ionic liquids by the oxygenation of the alkyl substituent. RSC Advance. 6: 96289-96295.
 5. Gadžurić, S., Vraneš, M., Dožić, S. (2012): Thermochromic cobalt(II) chloro complexes in different media: possible application for auto-regulated solar protection, Solar Energy Materials And Solar Cells. 105: 309-316.

OSTALO

 • Rukovodilac studijskog progama master akademskih studija Forenzika, koji se realizuje u okviru Univerzitetskog centra za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja – UCIMSI (2019-2020).
 • Član je Srpskog hemijskog društva (2008-).
 • Član je IUPAC Analytical Chemistry Division – Subcommittee on Solubility and Equilibrium Data (2014-).
 • Član Marketing tima Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet (2008-2015).
 • Nagrade:
  • I nagrada fonda Nenada M. Kostića za hemijske nauke (2007).
  • Specijalno priznanje Srpskog hemijskog društva za izuzetan uspeh u toku studija na Univerzitetu u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Srbija (2008).
  • Nagrada PMF to sam ja za izuzetan doprinos u domenu promocije nauke (2010).