Tako je dobro videti vas opet…

Dobrodošli na Alumni stranicu Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine.

Alumni su svi bivši, zaposleni i prijatelji departmana. Neka Alumni stranica bude dvosmerni most koji će uspešno spajati trenutnu zajednicu na departmanu sa bivšim članovima i tako pospešiti međusobnu saradnju, rast i razvoj. Neka vam Alumni stranica bude spomenar u kojem ćete lako pronaći drage ljude sa kojima ste prelazili određeni važan životni put. Informišite nas o svojim aktivnostima: zaposlenju, projektima, konferencijama, predavanjima, kursevima, praksi….Podelite svoje iskustvo sa nama i darujte budućim kolegama dragocene uvide i savete koji su rezultat vašeg rada i iskustva. Pišite nam na mail alumnidh@dh.uns.ac.rs, povežite se. Uspostavite saradnju, angažujte studente/organizujte praksu.

Pridružite nam se u facebook grupi https://www.facebook.com/groups/561722567951117/ i LinkedIn grupi https://www.linkedin.com/groups/8863456/

 

Umnožimo znanje zajedno, jer znanje raste kada se deli.

Naši alumnisti

Sanja Zivanovic

Sanja Živanović

Sanja Živanović je naučnica i stipendista Španske vlade na poslednjoj godini doktorskih studija na Institutu za biomedicinska istraživanja u Barseloni (IRB Barcelona) u Laboratoriji za molekularno modelovanje i bioinformatiku.

Njen naučni rad je posvećen aplikaciji kompjuterske hemije u farmaceutskoj industriji. Tema doktorske disertacije je otkriće lekova i razvoj novog softvera za optimizaciju bioaktivnih konformacija malih molekula. Učestvuje na brojnim međunarodnim konferencijama gde prezentuje rezultate naučnih radova. Dobitnik je stipendije od Evropske Komisije(2012) zahvaljujući kojoj završava dva Erasmus Mundus mastera (TCCM) u Valensiji i Groningenu (Holandija). Osvojila je nagradu za najbolju poster prezentaciju na Evropskoj konferenciji računarske i teorijske hemije(2017). Takođe je završila postdiplomske studije(2018) iz farmaceutske i biotehnološke industrije u cilju proširenja znanja iz preduzetništva, inovacija i spoja nauke i biznisa. Učestvovala je i u radu sa talentovanim studentima i bila predavač na projektu Crazy About Medicine kao i u letnjoj školi BIYSC (2016).Bila je predsednik naučno-organizacionog odbora konferencije Enable u Barseloni (2017).

Septembra 2019. u Barseloni otvara start-up firmu Sceutical Innovation Lab u oblasti nutrikozmetike (nutriceutike), čiji je suvlasnik i CEO. Sanja je razvila novu formulaciju anti-age proizvoda čiji se izlazak na špansko tržište očekuje tokom 2020.

Smatra da su PMF i akademske studije hemije za nju bile odlično mesto za studiranje gde je stekla opširno znanje iz prirodnih nauka i internacionalne mogućnosti za razvoj buduće karijere.

Marko Damjanović

Posle diplomskih studija Marko Damjanović završio je master studije iz spektroskopije na Univerzitetima u Lajpcigu i Bolonji 2013. godine. Nakon master studija doktorirao je 2017. godine kao najbolji na godini na Institutu za 

neorgansku hemiju Univerziteta u Hajdelbergu, na temu nuklearne magnetne rezonance paramagnetnih jedinjenja. Po završetku doktorskih studija radi 2,5 godine kao postdok na Institutu za fiziku u Кarlsrue (КIT), u oblasti magnetizma i kvantnih efekata. Od nedavno radi kao inženjer i statističar u industriji poluprovodnika. Pored srpskog jezika tečno govori ruski, nemački i engleski. U slobodno vreme bavi se planinarenjem, baštovanstvom i studijama ekonomije.

Nenad Suknović

Nenad je rođen u Novom Sadu 1989. godine. Tokom gimnazijskih dana pokazuje veliko interesovanje za prirodne nauke, prvenstveno biologiju i hemiju i upisuje osnovne akademske studije iz biohemije na

Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Završnu godinu studija pohađa u Finskoj na Univerzitetu Istočne Finske u sklopu programa Campus Europae. Master program – Biohemičar upisuje i završava u Novom Sadu.
Doktorske studije upisuje u Ženevi gde postaje deo tima profesorice Brižit Galiot, gde svoj naučni fokus prebacuje na molekularnu i ćelijsku biologiju. Nedugo zatim dobija i posebnu stipendiju za najbolji doktorski projekat koji dodeljuje Institut za Genetiku i Genomiku u Ženevi (iGE3). Dobitnik je više nagrada; za najbolju kratku prezentaciju na međunarodnom skupu u Ženevi: Conference of the European Cell Death Organization kao i za najbolji poster na konferenciji održanoj u Valeti,The molecular and cellular basis of regeneration and tissue repair. Doktorska disertacija pod naslovom: ‘’Hydra, a Model for Studying the Role of Injury-induced ROS Signalling during Regeneration and Monitoring the Autophagy Flux in Live Animals’’ mu je prihvaćena uz najviše počasti i u junu 2019. godine dobija zvanje doktora nauka iz oblasti molekularne biologije. Nenad je trenutno zaposlen u zvanju post-doctoral fellow na Univerzitetu u Ženevi.

slika

Nemanja Cvjetan

Nemanja je završio Master studije na Univerzitetu u Novom Sadu, na Prirodno-matematičkom fakultetu, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, smer hemija. Tokom studija, fokusirao se na organsku hemiju.

Trenutno je student doktorskih studija na ETH univerzitetu u Cirihu, Švajcarska. Bavi se proučavanjem uticaja prisustva vezikula i micela na određene hemijske reakcije u cilju sticanja znanja o postanku života. Deo je tima u kome svaki član ima drugačiji cilj. Njegov cilj je proučavanje uticaja kompartmentalizacije na hemijske reakcîje.

Više o ovom projektu, članovima tima, cilju grupe kao i pojedinaca možete pročitati na sajtu : protomet-etn.eu . U slučaju da vas zanimaju novosti, zimske/letnje škole i seminari koje organizuje ProtoMet tim, možete zapratiti ProtoMet ili Nemanju direktno na tviteru.

Agneš Fruža Zubčik

Agneš Fruža Zubčik (Ágnes Fruzsa Zubcsik) je rođena u Kečkemetu 1994. godine. Nakon završetka Gimnazije u Bečeju upisala je smer hemija – kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom na Prirodno-matematičkom fakultetu u 

Novom Sadu. Master studije hemije – organska hemija je završila 2018. godine.Nakon toga se zapošljava kao hemijski tehničar u fabrici začina “GIVAUDAN”u Mađarskoj. Nakon kratkog perioda zapošljava se kao hemičar u firmi “AVIDIN” u Segedinu, koja se bavi razvojem novih medikamenata. Uključena je u rad sintetske grupe gde uspešno primenjuje znanja stečena tokom studija i izdrade diplomskog i master rada iz oblasti organske sinteze.

Saša Korom

Saša Korom je rođen u Zrenjaninu 1977. god. Osnovne akademske studije hemije je završio 2001. god. a magistarske 2007. god. na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine. Višestruko je nagrađivan za 

akademski i naučni uspeh tokom osnovnih i magistarskih studija. Doktorske studije nauke i hemijske tehnologije je završio 2015. godine na Rovira i Virgili University u Taragoni u Španiji.

Na postdoktorskim usavršavanjima u Parmi u Italiji (2015-2017) bio uključen na veliki naučni projekat (Horizon 2020 – ULTRAPLACAD, link: https://ultraplacad.eu/) gde je sa kolegama iz 7 EU zemalja radio na razvoju molekularnih senzora na bazi PNA (Protein Nucleic Acid) za ranu dijagnostiku crevnog raka. Ovaj projekat je bio odabran među 5 najboljih od preko 1300 projekata na temu EU akcije protiv raka (link: https://www.what-europe-does-for-me.eu/en/portal/2/C02?fbclid=IwAR2RuwdO0XS_cak3y0hkeEibD5JzaceFihtlqVMjYodX0vINn8patSzv6xY).

Tokom postdoktskih studija u Milanu u Italiji (2018-2019) bio je angažovan na CurB FESR 2014-2020 projektu gde je radio na razvoju potencijalnih biološki aktivnih molekula protiv Hepatitis B Virusa primenom anti-sense metodologije.

U svojstvu naučnog radnika, svoje radno iskustvo stekao je na više univerziteta i instituta u Srbiji (2003-2004, UNS-PMF, fotokatalitičko prečišćavanje otpadnih voda), Austriji (2006-2007, ECHEM GmbH, primenjena elektrohemija), SAD (2007-2009, TAMU-C & Duke University, bioorganska – bioneorganska i supramolekularna hemija) i Španiji (2011-2015, ICIQ, supramolekularna kataliza). Iskustvo kao predavač stekao je u Srbiji (2002, HPT škola Uroš Predić) i u Jermeniji (2019, Yerevan Haybusak University).

Autor je i koautor više naučnih radova u renomiranim časopisima, više usmenih i posterskih izlaganja na međunarodnim konferencijama, kao i četiri predavanja po pozivu u Austriji i SAD i jednog patenta.

Januara 2020. god. će raditi kao viši naučni saradnik u kompaniji Selvita S.A. u Krakovu u Poljskoj gde će se baviti dizajnom i sintezom novih biološki aktivnih molekula.

79953621_491241628169243_1232290275443867648_n

Gordana Ilić

Gordana Ilić kaže za sebe da je večiti student radoznalosti i izazova. Diplome kažu da je završila osnovne i master studije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, u oblasti “Hemija – Kontrole kvaliteta i upravljanje životnom sredinom”,

pod mentorstvom Prof. Ivane Ivančev-Tumbas, sa kojom je izučavala uklanjanje pesticida iz voda. U toku osnovnih studija joj je pažnju privukao jedan poster za studiranje u Americi, kada počinju i putešestvije njenog roze kofera po svetu. Osim kod nas, Gordana je deo svojih master studija radila u Českoj, na Univerzitetu Tehnologije u Brnu u okviru MCHEM razmene, a potom se uputila u Singapur, na Državni Unverzitet Nanjang, gde je 2017. godine odbranila doktorat u oblasti neorganske sinteze. Gordana je stipendista mnogih vladi i dobitnica međunarodnih nagrada za istraživanja, ali je njena strast oduvek bila usmerena ka popularizaciji nauke i praktične primenjivosti istraživanja. Taj put ju je odveo u preduzetničke vode. Trenutno je suvlasnica i CEO startapa “Mesotope” u Singapuru, koji se bavi proizvodnjom inovativnog materijala za efikasnije čuvanje energije.

Majda Moc

Majda Moc

Majda Moc je 2008. god. završila Zrenjaninsku gimnaziju i upisala smer Diplomirani hemičar na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, koji je završila 2012. god. Master akademske studije hemije, smer profesor hemije je završila 2014. god. 

2016. godine je položila ispit i stekla licencu savetnika za hemikalije, a od marta iste godine je referent za zaštitu životne sredine u inostranoj kompaniji koja se bavi izradom automobilskih kablova u Zrenjaninu. U okiru kompanije je više puta bila na obuci u Nemačkoj i Rumuniji, a potom bila zadužena za uvođenje međunarodnog standarda za zaštitu životne sredine ISO14001 u fabrikama u Srbiji i Makedoniji. Govori srpski, engleski i rumunski jezik i služi se nemačkim.

PBiljana

Biljana Prlina

Biljana Prlina po završetku Gimnazije “Jovan Jovanović Zmaj“ upisuje osnovne akademske studije hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, koje smatra ključnim segmentom svog obrazovanja koji će opredeliti njen karijerni put.

Tokom studija razvija interesovanje za različite teme, a završni rad je posvećen određivanju pesticida elektrohemijskim metodama, čije rezultate prezentuje na Internacionalnoj konferenciji EUROanalysis 2011. god. u Beogradu. Iste godine upisuje master studije analitičke hemije, a istraživački rad iz oblasti hemijskih senzora i biosenzora realizuje u Gracu na Tehničkom Fakultetu (CEEPUS III-projekat), koji predstavlja deo naučnog rada objavljenog  u časopisu “Journal of electroanalytical chemistry”.

U Gimnaziji „Jovan Jovanović Zmaj“, 2012. god. dobija čast da radi kao profesor hemije. Pored angažovanja u nastavi, učestvuje u realizaciji nekoliko projekata od kojih je najznačajniji „Razvionica“ – Hulla & Co Human Dynamics (Funded by EU).  Narednih par godina posvećuje izučavanju ruskog jezika, savremenih tehnika predavanja hemije na ruskom jeziku i realizaciji međunarodne saradnje Ministarstva Prosvete Republike Srbije i Ministarstva Inostranih Dela Ruske Federacije kroz učeničke programe i razmene (Moskva, RF 2017, MDC Artek – Krim, RF, 2018).

Trenutno radi na pripremi priručnika za učenje hemije koji ima za cilj da kroz sistematično vežbanje olakša pripremu državne mature gimnazijalcima. Ima želju da unapređuje nastavni proces sa fokusom na razvoj ekoloških i IT kompetencija kod učenika.

Close Menu