Tako je dobro videti vas opet…

Dobrodošli na Alumni stranicu Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine.

Alumni su svi bivši, sadašnji i budući studenti, zaposleni i prijatelji departmana. Neka Alumni stranica bude dvosmerni most koji će uspešno spajati trenutnu zajednicu na departmanu sa bivšim članovima i tako pospešiti međusobnu saradnju, rast i razvoj. Neka vam Alumni stranica bude spomenar u kojem ćete lako pronaći drage ljude sa kojima ste prelazili određeni važan životni put. Informišite nas o svojim aktivnostima: zaposlenju, projektima, konferencijama, predavanjima, kursevima, praksi….Podelite svoje iskustvo sa nama i darujte budućim kolegama dragocene uvide i savete koji su rezultat vašeg rada i iskustva. Pišite nam na mail, angažujte studente/organizujte praksu: alumnidh@dh.uns.ac.rs

Umnožimo znanje zajedno, jer znanje raste kada se deli.

Close Menu