Tako je dobro videti vas opet…

Dobrodošli na Alumni stranicu Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine.

Alumni su svi bivši, zaposleni i prijatelji departmana. Neka Alumni stranica bude dvosmerni most koji će uspešno spajati trenutnu zajednicu na departmanu sa bivšim članovima i tako pospešiti međusobnu saradnju, rast i razvoj. Neka vam Alumni stranica bude spomenar u kojem ćete lako pronaći drage ljude sa kojima ste prelazili određeni važan životni put. Informišite nas o svojim aktivnostima: zaposlenju, projektima, konferencijama, predavanjima, kursevima, praksi….Podelite svoje iskustvo sa nama i darujte budućim kolegama dragocene uvide i savete koji su rezultat vašeg rada i iskustva. Pišite nam na mail alumnidh@dh.uns.ac.rs, povežite se. Uspostavite saradnju, angažujte studente/organizujte praksu.

Pridružite nam se u facebook grupi https://www.facebook.com/groups/561722567951117/ i LinkedIn grupi https://www.linkedin.com/groups/8863456/

 

Umnožimo znanje zajedno, jer znanje raste kada se deli.

Naši alumnisti

Sanja Zivanovic

Sanja Živanović

Sanja Živanović je naučnica i stipendista Španske vlade na poslednjoj godini doktorskih studija na Institutu za biomedicinska istraživanja u Barseloni (IRB Barcelona) u Laboratoriji za molekularno modelovanje i bioinformatiku.

Njen naučni rad je posvećen aplikaciji kompjuterske hemije u farmaceutskoj industriji. Tema doktorske disertacije je otkriće lekova i razvoj novog softvera za optimizaciju bioaktivnih konformacija malih molekula. Učestvuje na brojnim međunarodnim konferencijama gde prezentuje rezultate naučnih radova. Dobitnik je stipendije od Evropske Komisije(2012) zahvaljujući kojoj završava dva Erasmus Mundus mastera (TCCM) u Valensiji i Groningenu (Holandija). Osvojila je nagradu za najbolju poster prezentaciju na Evropskoj konferenciji računarske i teorijske hemije(2017). Takođe je završila postdiplomske studije(2018) iz farmaceutske i biotehnološke industrije u cilju proširenja znanja iz preduzetništva, inovacija i spoja nauke i biznisa. Učestvovala je i u radu sa talentovanim studentima i bila predavač na projektu Crazy About Medicine kao i u letnjoj školi BIYSC (2016).Bila je predsednik naučno-organizacionog odbora konferencije Enable u Barseloni (2017).

Septembra 2019. u Barseloni otvara start-up firmu Sceutical Innovation Lab u oblasti nutrikozmetike (nutriceutike), čiji je suvlasnik i CEO. Sanja je razvila novu formulaciju anti-age proizvoda čiji se izlazak na špansko tržište očekuje tokom 2020.

Smatra da su PMF i akademske studije hemije za nju bile odlično mesto za studiranje gde je stekla opširno znanje iz prirodnih nauka i internacionalne mogućnosti za razvoj buduće karijere.

Marko Damjanović

Posle diplomskih studija Marko Damjanović završio je master studije iz spektroskopije na Univerzitetima u Lajpcigu i Bolonji 2013. godine. Nakon master studija doktorirao je 2017. godine kao najbolji na godini na Institutu za 

neorgansku hemiju Univerziteta u Hajdelbergu, na temu nuklearne magnetne rezonance paramagnetnih jedinjenja. Po završetku doktorskih studija radi 2,5 godine kao postdok na Institutu za fiziku u Кarlsrue (КIT), u oblasti magnetizma i kvantnih efekata. Od nedavno radi kao inženjer i statističar u industriji poluprovodnika. Pored srpskog jezika tečno govori ruski, nemački i engleski. U slobodno vreme bavi se planinarenjem, baštovanstvom i studijama ekonomije.

Nenad Suknović

Nenad je rođen u Novom Sadu 1989. godine. Tokom gimnazijskih dana pokazuje veliko interesovanje za prirodne nauke, prvenstveno biologiju i hemiju i upisuje osnovne akademske studije iz biohemije na

Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Završnu godinu studija pohađa u Finskoj na Univerzitetu Istočne Finske u sklopu programa Campus Europae. Master program – Biohemičar upisuje i završava u Novom Sadu.
Doktorske studije upisuje u Ženevi gde postaje deo tima profesorice Brižit Galiot, gde svoj naučni fokus prebacuje na molekularnu i ćelijsku biologiju. Nedugo zatim dobija i posebnu stipendiju za najbolji doktorski projekat koji dodeljuje Institut za Genetiku i Genomiku u Ženevi (iGE3). Dobitnik je više nagrada; za najbolju kratku prezentaciju na međunarodnom skupu u Ženevi: Conference of the European Cell Death Organization kao i za najbolji poster na konferenciji održanoj u Valeti,The molecular and cellular basis of regeneration and tissue repair. Doktorska disertacija pod naslovom: ‘’Hydra, a Model for Studying the Role of Injury-induced ROS Signalling during Regeneration and Monitoring the Autophagy Flux in Live Animals’’ mu je prihvaćena uz najviše počasti i u junu 2019. godine dobija zvanje doktora nauka iz oblasti molekularne biologije. Nenad je trenutno zaposlen u zvanju post-doctoral fellow na Univerzitetu u Ženevi.

slika

Nemanja Cvjetan

Nemanja je završio Master studije na Univerzitetu u Novom Sadu, na Prirodno-matematičkom fakultetu, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, smer hemija. Tokom studija, fokusirao se na organsku hemiju.

Trenutno je student doktorskih studija na ETH univerzitetu u Cirihu, Švajcarska. Bavi se proučavanjem uticaja prisustva vezikula i micela na određene hemijske reakcije u cilju sticanja znanja o postanku života. Deo je tima u kome svaki član ima drugačiji cilj. Njegov cilj je proučavanje uticaja kompartmentalizacije na hemijske reakcîje.

Više o ovom projektu, članovima tima, cilju grupe kao i pojedinaca možete pročitati na sajtu : protomet-etn.eu . U slučaju da vas zanimaju novosti, zimske/letnje škole i seminari koje organizuje ProtoMet tim, možete zapratiti ProtoMet ili Nemanju direktno na tviteru.

Agneš Fruža Zubčik

Agneš Fruža Zubčik (Ágnes Fruzsa Zubcsik) je rođena u Kečkemetu 1994. godine. Nakon završetka Gimnazije u Bečeju upisala je smer hemija – kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom na Prirodno-matematičkom fakultetu u 

Novom Sadu. Master studije hemije – organska hemija je završila 2018. godine.Nakon toga se zapošljava kao hemijski tehničar u fabrici začina “GIVAUDAN”u Mađarskoj. Nakon kratkog perioda zapošljava se kao hemičar u firmi “AVIDIN” u Segedinu, koja se bavi razvojem novih medikamenata. Uključena je u rad sintetske grupe gde uspešno primenjuje znanja stečena tokom studija i izdrade diplomskog i master rada iz oblasti organske sinteze.

Saša Korom

Saša Korom je rođen u Zrenjaninu 1977. god. Osnovne akademske studije hemije je završio 2001. god. a magistarske 2007. god. na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine. Višestruko je nagrađivan za 

akademski i naučni uspeh tokom osnovnih i magistarskih studija. Doktorske studije nauke i hemijske tehnologije je završio 2015. godine na Rovira i Virgili University u Taragoni u Španiji.

Na postdoktorskim usavršavanjima u Parmi u Italiji (2015-2017) bio uključen na veliki naučni projekat (Horizon 2020 – ULTRAPLACAD, link: https://ultraplacad.eu/) gde je sa kolegama iz 7 EU zemalja radio na razvoju molekularnih senzora na bazi PNA (Protein Nucleic Acid) za ranu dijagnostiku crevnog raka. Ovaj projekat je bio odabran među 5 najboljih od preko 1300 projekata na temu EU akcije protiv raka (link: https://www.what-europe-does-for-me.eu/en/portal/2/C02?fbclid=IwAR2RuwdO0XS_cak3y0hkeEibD5JzaceFihtlqVMjYodX0vINn8patSzv6xY).

Tokom postdoktskih studija u Milanu u Italiji (2018-2019) bio je angažovan na CurB FESR 2014-2020 projektu gde je radio na razvoju potencijalnih biološki aktivnih molekula protiv Hepatitis B Virusa primenom anti-sense metodologije.

U svojstvu naučnog radnika, svoje radno iskustvo stekao je na više univerziteta i instituta u Srbiji (2003-2004, UNS-PMF, fotokatalitičko prečišćavanje otpadnih voda), Austriji (2006-2007, ECHEM GmbH, primenjena elektrohemija), SAD (2007-2009, TAMU-C & Duke University, bioorganska – bioneorganska i supramolekularna hemija) i Španiji (2011-2015, ICIQ, supramolekularna kataliza). Iskustvo kao predavač stekao je u Srbiji (2002, HPT škola Uroš Predić) i u Jermeniji (2019, Yerevan Haybusak University).

Autor je i koautor više naučnih radova u renomiranim časopisima, više usmenih i posterskih izlaganja na međunarodnim konferencijama, kao i četiri predavanja po pozivu u Austriji i SAD i jednog patenta.

Januara 2020. god. će raditi kao viši naučni saradnik u kompaniji Selvita S.A. u Krakovu u Poljskoj gde će se baviti dizajnom i sintezom novih biološki aktivnih molekula.

79953621_491241628169243_1232290275443867648_n

Gordana Ilić

Gordana Ilić kaže za sebe da je večiti student radoznalosti i izazova. Diplome kažu da je završila osnovne i master studije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, u oblasti “Hemija – Kontrole kvaliteta i upravljanje životnom sredinom”,

pod mentorstvom Prof. Ivane Ivančev-Tumbas, sa kojom je izučavala uklanjanje pesticida iz voda. U toku osnovnih studija joj je pažnju privukao jedan poster za studiranje u Americi, kada počinju i putešestvije njenog roze kofera po svetu. Osim kod nas, Gordana je deo svojih master studija radila u Českoj, na Univerzitetu Tehnologije u Brnu u okviru MCHEM razmene, a potom se uputila u Singapur, na Državni Unverzitet Nanjang, gde je 2017. godine odbranila doktorat u oblasti neorganske sinteze. Gordana je stipendista mnogih vladi i dobitnica međunarodnih nagrada za istraživanja, ali je njena strast oduvek bila usmerena ka popularizaciji nauke i praktične primenjivosti istraživanja. Taj put ju je odveo u preduzetničke vode. Trenutno je suvlasnica i CEO startapa “Mesotope” u Singapuru, koji se bavi proizvodnjom inovativnog materijala za efikasnije čuvanje energije.

Majda Moc

Majda Moc

Majda Moc je 2008. god. završila Zrenjaninsku gimnaziju i upisala smer Diplomirani hemičar na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, koji je završila 2012. god. Master akademske studije hemije, smer profesor hemije je završila 2014. god. 

2016. godine je položila ispit i stekla licencu savetnika za hemikalije, a od marta iste godine je referent za zaštitu životne sredine u inostranoj kompaniji koja se bavi izradom automobilskih kablova u Zrenjaninu. U okiru kompanije je više puta bila na obuci u Nemačkoj i Rumuniji, a potom bila zadužena za uvođenje međunarodnog standarda za zaštitu životne sredine ISO14001 u fabrikama u Srbiji i Makedoniji. Govori srpski, engleski i rumunski jezik i služi se nemačkim.

PBiljana

Biljana Prlina

Biljana Prlina po završetku Gimnazije “Jovan Jovanović Zmaj“ upisuje osnovne akademske studije hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, koje smatra ključnim segmentom svog obrazovanja koji će opredeliti njen karijerni put.

Tokom studija razvija interesovanje za različite teme, a završni rad je posvećen određivanju pesticida elektrohemijskim metodama, čije rezultate prezentuje na Internacionalnoj konferenciji EUROanalysis 2011. god. u Beogradu. Iste godine upisuje master studije analitičke hemije, a istraživački rad iz oblasti hemijskih senzora i biosenzora realizuje u Gracu na Tehničkom Fakultetu (CEEPUS III-projekat), koji predstavlja deo naučnog rada objavljenog  u časopisu “Journal of electroanalytical chemistry”.

U Gimnaziji „Jovan Jovanović Zmaj“, 2012. god. dobija čast da radi kao profesor hemije. Pored angažovanja u nastavi, učestvuje u realizaciji nekoliko projekata od kojih je najznačajniji „Razvionica“ – Hulla & Co Human Dynamics (Funded by EU).  Narednih par godina posvećuje izučavanju ruskog jezika, savremenih tehnika predavanja hemije na ruskom jeziku i realizaciji međunarodne saradnje Ministarstva Prosvete Republike Srbije i Ministarstva Inostranih Dela Ruske Federacije kroz učeničke programe i razmene (Moskva, RF 2017, MDC Artek – Krim, RF, 2018).

Trenutno radi na pripremi priručnika za učenje hemije koji ima za cilj da kroz sistematično vežbanje olakša pripremu državne mature gimnazijalcima. Ima želju da unapređuje nastavni proces sa fokusom na razvoj ekoloških i IT kompetencija kod učenika.

FB_IMG_15808951648879294

Nebojša Zec

Nebojša Zec rođen je 1988. godine u Novom Sadu i završio je doktorske studije hemije 2017. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu pod mentorstvom profesora dr Slobodana Gadžurića. 

U toku rada na doktorskoj disertaciji pod naslovom “Optimizacija i karakterizacija elektrolita na bazi jonskih tečnosti pogodnih za litijum jonske baterije” boravio je po šest meseci na univerzitetima u Ljubljani i Lilu. U toku studija usavršavao se i na univerzitetima u Gracu, Portu i Aveiru. Danas je zaposlen u Heinz Maier-Leibnitz centru u Minhenu, vodećem istraživačkom nuklearnom reaktoru gde se bavi ispitivanjem novih materijala primenom metoda neutronske difrakcije i simulacijama molekulske dinamike. Na studentskoj konferenciji u Mariboru, 2013. godine osvojio je prvu nagradu među 40 studenata iz 8 zemalja sa izlaganjem na temu “Solvent Effect on Thermochromic Behavior of Cobalt(II) Chlorido Complexes”. Do danas je autor 21 naučnog rada sa prosečnim impakt faktorom od 3,49 koji su citirani više od 270 puta. Pored srpskog i slovenačkog, govori nemački, engleski i francuski jezik.

55052

Anita Perteši

Anita Perteši je rođena 1991. godine u Vršcu. Nakon završetka Hemijsko-medicinske škole u Vršcu 2010. godine upisala je smer Biohemija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, gde je završila i 

master akademske studije. Od  2016. Godine je zaposlena u kompaniji Hemofarm STADA, na poziciji Stručni saradnik u Odeljenju upravljanja kvalitetom gotovih proizvoda u obezbeđenju kvaliteta. Njene odgovornosti na toj poziciji uključuju izradu procedura za ispitivanje i testiranje lekova u laboratoriji, kao i praćenje regulative kako bi se obezbedio najbolji kvalitet leka.

Screenshot_20200129-162615_Gallery

Ksenija Dobrokes

Ksenija Dobrokes je zavrsila Medicinsku školu u Osijeku i potom diplomske i master studije Biohemije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Trenutno je zaposlena u Belje 

plus d.o.o., PC Tvornici stočne hrane kao pripravnik-voditelj laboratorije.

vanja lecic

Vanja Lečić

Vanja Lečić je rođena 1983. godine u Mostaru (Bosna i Hercegovina). Nakon osnovnog i srednjeg obrazovanja, 2002. godine upisuje osnovne studije hemije, smer Biohemija na Prirodno-matematičkom fakultetu u 

Novom Sadu, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine. Studije je završila 2007. godine sa prosečnom ocenom 9.71. U periodu od 2007-2013. godine je radila u kompaniji Impuls hemija, u sektoru razvoja. Od tada do danas radi u predstavništvu kompanije Brenntag Gmbh u Beogradu. Dobitnica je brojnih nagrada i stipendija, kao što su nagrade za najboljeg studenta Univerziteta u Novom Sadu za I i II godinu studiranja, stipendija Univerziteta u Novom Sadu, stipendija EFG banke za najbolje  studente u Srbiji, prvo mesto na takmičenju International competition of Natural Science universities i dr.

 

Bojana Kravić

Bojana Kravić je rođena u Mostaru 1986. godine. Nakon završene gimnazije u Nevesinju, upisuje osnovne studije hemije – smer biohemija na PMF-u u Novom Sadu. Osnovne studije je završila 2009. godine sa prosečnom ocenom 9.83.

U periodu nakon završenih osnovnih studija, pre početka master studija, samoinicijativno odlazi u Prag na Institut za organsku hemiju i biohemiju gde se bavi istraživanjem HIV proteaze. Master studije je završila na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu – smer Biohemija sa prosečnom ocenom 9.60. Doktorske studije iz oblasti molekularne medicine upisuje u Erlangenu u Nemačkoj, gde se bavi istraživanjem neuromišićnog sistema. Radila je na dva projekta: razvoj i održavanje neuromišićne sinapse i istraživanje mitofagije u skeletnim mišićima.Nakon odbranjene doktorske disertacije pod nazivom “In murine skeletal muscles ablation of Erbin is associated with impaired NMJs and the loss of CK2 beta with impaired mitophagy“, nastavlja da se bavi istraživanjem autofagije na Univerzitetu Duisburg-Essen kao postdoc. Dobitnica je brojnih nagrada za najbolje studente  Univerziteta u Novom Sadu za sve četiri godine studija, Univerziteta u Beogradu, Srpskog Hemijskog društva, EFG banke kao jedan od 1000 najboljih studenata u Srbiji. Učestvovala je na nacionalnom takmičenju u promociji nauke “Laboratorija slavnih“ gde je osvojila treće mesto. U toku doktorskih studija dobila je stipendiju za “Žene u nauci“ Univerziteta u Erlangenu, kao i nagradu za najbolju doktorsku prezentaciju na međunarodnoj konferenciji o istraživanju mišićnih bolesti održanoj u Italiji. Autor i koautor je 11 naučnih radova.

Ivana Petrović

Ivana Petrović rođena je 1995. godine u Novom Sadu. Tokom srednjoškolskog obrazovanja više puta je ostvarila visoka mesta na republičkim takmičenjima iz hemije i fizike, a 2014. godine i plasman na Srpskoj hemijskoj olimpijadi u Beogradu.

Osnovne i master akademske studije završila je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu sa prosečnom ocenom 10,00. Tokom osnovnih studija bila je tri godine za redom dobitnik izuzetne nagrade za uspeh u toku studija Univerziteta u Novom Sadu. Takođe, bila je i stipendista Ministarstva prosvete, kao i Fonda za mlade talente tokom sve četiri godine osnovnih i jedne godine master akademskih studija. U maju 2016. godine učestvovala je na takmičenju „Fourth International Organic Chemistry Competition” održanom na Američkom univerzitetu u Bejrutu. Za vreme studija je aktivno i samostalno usavršavala nemački jezik, te je pohađala i kurseve nemačkog jezika u Hamburgu i Berlinu kao stipendista Nemačke službe za akademsku razmenu (DAAD). Za vreme master akademskih studija boravila je jedan semestar na Univerzitetu „Karl Franzens” u Gracu kao student na razmeni u okviru internacionalnog programa mobilnosti studenata Erasmus+. Učestvovala je i na sedmoj po redu Konferenciji mladih hemičara Srbije, koju je organizovalo Srpsko hemijsko društvo, čiji je i redovan član.

Trenutno radi na jednom od vodećih evropskih univerziteta-ETH univerzitetu u Cirihu, gde svoje znanje i iskustvo iz oblasti hemije, stečeno na PMF-u u Novom Sadu, primenjuje radeći na sintezi foto-senzitivnih polimernih materijala sa potencijalnom primenom u dentalnoj hirurgiji.

Untitled-1

Dajana Rabinčuk

Dajana Rabinčuk je stručni saradnik u timu za validacije metoda, na kontroli kvaliteta, u farmaceutskoj kompaniji Hemofarm. Rođena je 16. septembra 1993. godine u Vrbasu. 

Išla je u Osnovnu školu “20. oktobar” u Vrbasu, koju je završila 2008. godine. Iste godine upisuje Karlovačku gimnaziju u Sremskim Karlovcima, gde živi za vreme učeničkih dana. Gimnaziju završava 2012. godine i upisuje osnovne akademske studije hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Osnovne studije završava opstim prosekom 9.16. 2017. godine upisuje i završava master akademske studije hemije sa opštim prosekom 9.88. Prvi posao u struci dobila je 2018. godine u farmaceutskoj kompaniji Medipel Balkan, u Novom Sadu, kao medicinski predstavnik, gde radi registraciju suplemenata i kooperaciju sa lekarima i farmaceutima.
Nakon toga počinje da radi kao stručni saradnik na kontroli kvaliteta u Hemofarmu, gde radi od 16. septembra 2019. godine pa do danas.

Dušan Lošić

Prof Dušan Lošić, is a full professor at the University of Adelaide, the School of Chemical Engineering and Advanced Materials. He is also Director of Australian Research Council (ARC) Graphene Hub for

Enabled Industry Transformation (40 researchers) and the leader of Nano Research group (20 researchers). He  completed Chemistry degree at the University of Novi Sad, The Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Novi Sad, Serbia and PhD in Nanoscience and Nanotechnology (2003) Flinders University, School of Chemistry and Physical Science, Adelaide, SA, Australia. He was awarded as ARC Research Fellow (2007-2011) and ARC Future Fellows (2012-2017) very prestigious fellowship from Australian Research Council. His research focused on fundamental, engineering and applied aspects across disciplines of nanotechnology, chemistry, materials science, biology  and medicine made outstanding contributions on development and applications of new nanomaterials for addressing problems in medicine (localized drug delivery, implants, biosensing), environment (water and soil purification, protective coating, fire protection), agriculture (nutrients delivery, pest control), energy (supercapacitors, batteries) and industry (additive manufacturing, composites etc).He published over 400 research papers in world leading journals and conference proceedings including: 3 books, 20 book chapters, +300 peer reviewed journal papers, +80 peer reviewed conference papers, +120 conference abstracts/presentations and 9 patents. These papers attracted 15 journal covers and +14.000 citation with h index 65. He was awarded +50 competitive National and Industry research grants with total of $20M. His supervision and mentoring includes: +150 researchers total:+25 Visiting scientists/students, 18 Research Fellows, 30 PhD (18 completed)+15 Master and +70 Honours students.

https://arcgrapheneresearchhub.com.au/http://orcid.org/0000-0002-1930-072X

https://researchers.adelaide.edu.au/profile/dusan.losic,

@LosicG@ARCGrapheneHub

Milena Jakšić

Milena Jakšić je završila osnovne akademske studije biohemije na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu, 2012. godine, a potom 2013. i master akademske studije istog 

usmerenja. Nakon odbrane master rada, od oktobra 2013., pa do maja 2014. godine, volontirala je u Laboratoriji za analizu mleka i Laboratoriji za analizu hrane za životinje i hrane animalnog porekla na Poljoprivrednom fakultetu, Univrziteta u Novom Sadu, te stekla prvo radno iskustvo, najviše u polju određivanja mikotoksina ELISA tehnikom. Potom, od avgusta 2014. do decembra 2018. godine, bila je zaposlena u Sektoru instrumentalnih analiza u SP Laboratoriji A.D., na poziciji stručnog saradnika za tečnu i jonsku hromatografiju. Pored obavljanja rutinskih analiza za određivanje kako kvaliteta hrane i hrane za životinje, tako i zdravstvene ispravnostiistih, bavila se I implementacijom novih metoda, njihovom validacijom i verifikacijom, sa akcentom na analizu mikotoksina, te razvoj i implementaciju multirezidualne metode za njihovo određivanje na UHPLC (Ultra-High-Pressure-Liquid-Chromatography) sistemu sa tandem-masenom spektrometrijskom detekcijom. Školske 2018/2019. upisala je doktorske studije biohemije na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu i od decembra 2018. zaposlena je u BioSens institutu, gde je nastavila svoj rad u polju masene spektrometrije, saakcentomna portabilnim sistemima koji se baziraju na masenoj spekrometriji sa membranskim injektovanjem – MIMS (Membrane-Inlet-Mass-Spectrometry).

Aleksandra Šoškić

Šoškić Aleksandra rođena je 15.01.1996. godine u Bijeljini (Bosna i Hercegovina). Nakon završene gimnazije u Bijeljini, 2014. god upisuje osnovne akademske

studije hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu a potom master akademske studije hemije, modul analitička hemija. Osnovne akademske studije završila je sa prosekom 9,65, a master akademske studije prosekom 9,71. Tokom master studija, bavila se istraživačkim radom iz oblasti fotolize i fotokatalize farmakološki aktivnih jedinjenja. Koautor je saopštenja ʺOptimization of the photocatalytic degradation of thiotriazinone stable hydrolysis product of antibiotic ceftriaxoneʺ izloženog na konferenciji od međunarodnog značaja. Dobitnik je nagrade za ostvaren uspeh u toku studija na Prirodno-matematičkom fakultetu, a takođe je dobitnik specijalnog priznanja Srpskog hemijskog društva za izuzetan uspeh u toku studija. Bila je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije kao i fonda za mlade talente ʺDositejaʺ. Član je Srpskog hemijskog društva. Trenutno je zaposlena u nemačkoj fabrici za proizvodnju automobilskih delova ,,Pass’’ u sektoru za kontrolu kvaliteta i unapređenje procesa u Bjeljini. Bavi se proverom kvaliteta proizvodnje poliamida, praćenjem i merenjem parametara procesa i zakonskim regulativama.

Milena Mirković

Milena Mirković je rođena 1995. godine u Beogradu. Nakon sticanja Vukove diplome u osnovnoj školi, upisuje Gimnaziju Filip Višnjić u Bijeljini.

Završila je osnovne studije hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2019. godine sa prosečnom ocenom 8,79. Tokom studiranja je bila stipendista firme „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“, gde je radila stručnu praksu iz oblasti analitičke hemije, kvantitatvnog i kvalitativnog analiziranja uglja, kao i analize otpadnih voda. Tokom izrade diplomskog rada bavila se proučavanjem uklanjanja ceftriaksona i njegovih intermedijera iz vode primenom različitih tipova komercijalnih katalizatora. Neposredno po završetku fakulteta, zaposlila se u firmi MDPI, vodećoj svetskoj kompaniji u oblasti Open Access objavljivanja naučnih časopisa. Trenutno radi na poziciji Assistant Editor. Veliku ljubav gaji i prema jezicima, pa je 2016. god. pohađala letnu školu engleskog jezika u Kembridžu. Trenutno je posvećena učenju nemačkog jezika.

Rakita Aleksandar 1 sajt

Aleksandar Rakita

Aleksandar Rakita je rođen u Zrenjaninu gde završava Zrenjaninsku gimnaziju 2006. godine i iste godine upisuje osnovne akademske studije hemije 

– smer profesor hemije.  Osnovne studije završava 2010. godine sa prosečnom ocenom 8,88 i iste godine upisuje master studije – modul profesor hemije. Jula 2011. godine završava master studije sa prosečnom ocenom 9,39. Od januara 2014. godine stiče radni odnos u Zrenjaninskoj gimnaziji, a od januara 2016. godine i u Osnovnoj školi “Dr Jovan Cvijić” u Zrenjaninu.  2014. godine upisuje i specijalističke studije metodike nastave hemije, završava ih 2016. godine sa prosečnom ocenom 10,00 i stiče zvanje profesor hemije – specijalista. Tokom šest godina radnog staža, sa učenicima Zrenjaninske gimnazije učestvuje na mnogim festivalima nauke i nosi veoma lepa iskustva. Od 2018. godine predaje i izborni predmet u gimnaziji Obrazovanje za odrzivi razvoj. Od 2019. godine postaje spoljni saradnik Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja radeći na kreiranju novog izbornog predmeta u gimnaziji Metodologija naučnog istraživanja i kao ocenjivač udžbenika. Iste godine je izabran sa člana radne grupe za izradu ispitnih materijala iz hemije u okviru projekta “Državna matura 2022.” od strane Zavoda za vrednovanje obrazovanja i vaspitanja Ministarstva prosvete Republike Srbije.

 

Nikša Ajduković

Nikša Ajduković je rođen 1978. god. u Zrenjaninu, gde je završio osnovnu i srednju hemijsku školu. Osnovne akademske studije hemije je završio 2003. god.

na Departmanu za hemiju, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, a master akademske studije iz oblasti analitičke hemije je završio 2010. god. na istom fakultetu. Od 2003. do 2005. god. je radio kao profesor hemije u Gimnaziji i Ekonomsko-trgovinskoj školi u Zrenjaninu, a tokom 2005. god. je bio angažovan kao diplomirani hemičar u Zavodu za javno zdravlje u Zrenjaninu. Od 2006. god. radi kao hemičar – toksikolog u Zavodu za sudsku medicinu, Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu. Učestvuje u rešavanju toksikološko-forenzičkih slučajeva analizom postmortem uzoraka i uzoraka uzetih od živih osoba. Za analiziranje bioloških uzoraka koristi najsavremenije instumentalne tehnike detekcije droga, lekova i pesticida koji mogu biti unešeni u organizam. Takođe vrši analize različitih tableta, biljnog materijala, praškastih i tečnih supstanci koje su zaplenjene od strane policije a sve u cilju dokazivanja prisustva nedozvoljenih supstanci. Stalni je sudski veštak Republike Srbije. Koautor je nekoliko naučnih radova objavljenih u časopisima M20 kategorije.