STUDIJSKI PROGRAM IZ ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Prateći trendove na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine studije su organizovane po šemi 4+1, i organizovani su sledeći studijski programi:

Aktuelni studijski programi

Stari studijski programi

Uslov za upis doktorskih studija je da student ima najmanju prosečnu ocenu 8,00 na osnovnim i master akademskim studijama. Realizacija nastave i programa usklađena je sa evropskim preporukama i standardima (bolonjski proces).