U okviru osnovnih oblasti hemijske tehnologije i zaštite životne sredine, istraživanja na Katedri su usmerena ka sledećim oblastima:

  • karakterizacija i unapređivanje procesa primenjenih u tehnologijama zaštite životne sredine;
  • ispitivanje tehnologija obrade vode za piće;
  • ispitivanje tehnologija obrade otpadnih voda;
  • monitoring i procena rizika u životnoj sredini;
  • karakterizacija fizičko-hemijskih procesa u akvatičnim ekosistemima i remedijacija;

Saradnja sa stranim stručnjacima i institucijama i međunarodnim organizacijama ostvarena je kroz zajedničke projekte sa UNEP, Švajcarska organizacija za razvoj i saradnju (SDC, Beograd), Norveški insitut za istraživanje voda (NIVA), Univerzitet Wageningen (Holandija), CUTEC Institut (Clausthal, Nemačka), Fraunhofer Institut za razvoj tehnologije (Štutgart, Nemačka), Italijanska nacionalna agencija za nove tehnologije (ENEA), DHV (Holandija), Univerzitet Oksford (Velika Britanija), Univerzitet Aberdin (Velika Britanija), Institut za energiju i procesno inženjerstvo u oblasti zaštite životne sredine/ Tehnologija voda sa Univerziteta Duisburg-Essen (Suisburg, Nemačka), Helmholz centar za zaštitu životne sredine (Lajpcig, Nemačka),  Univerzitet u Segedinu i Univerzitet u Baji (Mađarska).

Članovi Katedre za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine, do danas, su učestvovali u realizaciji više od 30 nacionalnih i međunarodnih naučnih projekata. Takođe, realizovali su i preko 100 projekata za potrebe privrede.