Razvoj nauke o zaštiti životne sredine zahteva, na prvom mestu, razumevanje, poznavanje i prepoznavanje razlika između niza termina vezanih za ekologiju, životnu sredinu, prirodnu sredinu, ekološke faktore i slično.

Svakako, na samom početku, treba napraviti razliku između ekologije i (zaštite) životne sredine prema njihovom fokusu kao naučnih oblasti.

Ekologija se bavi odnosima organizama sa svojom okolinom i međusobno. Značaj ekologije danas je da proučava zakonitosti koje se odvijaju u odnosima u prirodi, odnosno koji su nastali u istorijskom razvoju svake vrste. Kao nauka, ekologija je često usmerena na vrlo specifičnu populaciju živih bića.

Za razliku od ekologije, glavni fokus studija u oblasti zaštite životne sredine je na interakciji ljudskih bića sa različitim aspektima životne sredine pa se samim tim ove studije bave uticajima ljudskih aktivnosti na životnu sredinu i mogućnostima njenog očuvanja. Sadrže osnovne principe različitih oblasti istraživanja. Takođe, studije zaštite životne sredine predstavljaju sticanje interdisciplinarnog znanja, a primena hemije kao nauke omogućava procenu uticaja koju ljudska populacija ima na životnu sredinu, kako dolazi do zagađivanja, kakvi su efekti zagađivanja i na koji način se može izvršiti prevencija istog.