Članovi istraživačke grupe:

Kontakt osoba:

Dr Janoš Čanadi, redovni profesor

janos.canadi@dh.uns.ac.rs

tel: + 381 21 485 2773

fax: +381-21-454-065

Rukovođenje aktuelnim projektima:

Sinteza, karakterizacija i biološka ispitivanja steroidnih derivata i njihovih molekulskih agregata

Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Broj projekta: 172021

Trajanje: 2011-2019. godine

Rukovodilac: Dr Marija Sakač, redovni profesor

Predmet istraživanja

Ovu naučno-istraživačku grupu su na Institutu za hemiju PMF-a uveli profesori dr Dušan Miljković i dr Jovan Hranisavljević sedamdesetih godina prošlog veka. Istraživanje je bilo fokusirano na izolovanje holne i hioholne kiseline iz pristupačnih prirodnih sirovina (goveđe i svinjske žuči) i na transformaciju najrasprostranjenijih žučnih kiselina u druge derivate, odnosno u žučne kiseline koje imaju farmaceutsku primenu (npr. sinteza henodezoksiholne kiseline iz holne kiseline). Već u tim godinama uspostavljena je intenzivna i plodna saradnja sa istraživačima iz farmaceutske kuće Galenika i sa Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. U novije vreme glavni nosioci istraživanja su profesori dr Marija Sakač, dr Janoš Čanadi i dr Mihalj Poša. Tematika današnjih istraživanja se odnosi na sintezu derivata žučnih kiselina i ispitivanje njihovih micelarnih osobina. Za ova fizičko-hemijska ispitivanja koriste se najmodernije instrumentalne metode (NMR spektroskopija, FTIR, fluorescentna spektrometrija, mikrokalorimetrija, Langmuirova vaga). Kroz jedan IPA projekat uspostavljena je dobra saradnja sa profesorima Univerziteta u Segedinu i Debrecinu.

Oprema

 • Bruker Avance III 400 MHz NMR spectrometar
 • Perkin-Elmer SpectrumTwo FTIR spectrometar
 • Microwave Synthesis Sistem-CEM Discover BenchMate
 • High-pressure laboratory autoclave Roth Karlsruhe (100 mL)
 • Agilent Cary Eclipse Fluorescence Spectrophotometer (Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu)
 • Radiometer Analytical Tim 870 Titration Menager (Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu)
 • HPLC, Agilent 1100 series, with binary pump, autosampler and a diode array UV/Vis detector (Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu)
 • Krüss tensiometer (du Noüy ring method) (Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu)

Saradnja

 • Institut za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Debrecinu i Univerzitet u Segedinu (prof. dr Gyula Batta i prof. dr Etelka Tombácz)
 • Institut za fiziku kondenzovanog stanja Mađarske akademije nauka i umetnosti
 • Institut za onkologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu (dr Dimitar Jakimov i dr Vesna Kojić)