I ove godine Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine organizuje besplatnu pripremnu nastavu iz hemije i zaštite životne sredine za polaganje prijemnog ispita. Pripremna nastava se organizuje subotom od 10 časova, počevši od 01.02.2020. za hemiju i 22.02.2020. za zaštitu životne sredine u prostorijama Fakulteta (plava zgrada, Trg Dositeja Obradovića 3).

Na pripremnoj nastavi iz hemije radiće se po novoj zbirci zadataka iz hemije koja se nalazi u prodaji i može da se kupi u našoj skriptarnici.

Zbirku zadataka za polaganje prijemnog ispita iz zaštite životne sredine možete naći na linku: https://www.pmf.uns.ac.rs/studije/epublikacije/hemija/krcmar_zbirka_prijemni_zivotna_sredina.pdf

Više o prijavi i programskim sadržajima i terminima pripremne nastave iz hemije možete videti na ovom linku https://www.dh.uns.ac.rs/pripremna-nastava-iz-hemije/ 

Više o prijavi i programskim sadržajima i terminima pripremne nastave iz zaštite životne sredine možete videti na ovom linku https://www.dh.uns.ac.rs/pripremna-nastava-iz-zastite-zivotne-sredine/

Sve dodatne informacije možete dobiti putem e-maila: infohemija@dh.uns.ac.rs

Očekujemo Vas!

Close Menu