Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine i ove godine organizuje besplatnu pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita iz Zaštite životne sredine.

Iz vaših domova moći ćete uživo da pratitite predavanja naših nastavnika, učestvujete u diskusijama i postavljate pitanja koja budete imali.

Svi koji žele da prate besplatnu pripremnu nastavu potrebno je da se registruju ovde. Nakon registracije dobićete potvrdu o uspešnosti registracije, a pred samu realizaciju nastave i detaljna uputstva za praćenje kursa.

Nastava će se realizovati prema predviđenom rasporedu, subotom (počevši od 06. marta 2022. godine) sa početkom od 10 časova, a radiće se po zbirci zadataka za pripremanje prijemnog ispita iz zaštite životne sredine koju možete preuzeti ovde.

Program pripremne nastave možete preuzeti ovde.

Za sve dodatne informacije možete nam pisati na priprema.zastita@dh.uns.ac.rs ili infohemija@dh.uns.ac.rs

Pripremna nastava za prijemni iz zaštite životne sredine, subota 7. maj 2022. godine od 10 časova.

Molimo Vas da se priključite 10 minuta ranije.

Link za pristup je: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa185395abdcb40e5b7ee279a5dfd54f4%40thread.tacv2/1651651746514?context=%7b%22Tid%22%3a%22e7a31644-4c56-46ed-af60-8b0906c738c0%22%2c%22Oid%22%3a%22a5fda182-b535-4597-b70a-a216dc54478f%22%7d