Podsetnik:

U subotu, 28. januara 2023. godine, počinjemo sa pripremnom nastavom za polaganje prijemnog ispita iz Hemije. Zbirku zadataka za ovu pripremu možete kupiti u skriptarnici Fakulteta. Cena zbirke je 372,72 dinara. Skriptarnica se nalazi u prizemlju Plave zgrade (Trg Dositeja obradovića 3). Radno vreme od 10-14 časova.
Zbirku možete poručiti i putem telefona 021/485-2882 ili e-mail adrese skriptarnica@pmf.uns.ac.rs. Treba poslati kontakt podatke na osnovu kojih dobijete predračun, a nakon uplate šaljemo i zbirku.

Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita iz HEMIJE, subota 13. maj 2023. godine od 10 sati može se pratiti na linku:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a77e529ede04247c3a86b6cb1e0552d2b%40thread.tacv2/1683105385728?context=%7b%22Tid%22%3a%22e7a31644-4c56-46ed-af60-8b0906c738c0%22%2c%22Oid%22%3a%22cae787a8-de85-4d42-8abb-2a0391f77a7f%22%7d

Molimo Vas da se prijavite 5-10 minuta ranije.

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine i ove školske godine organizuje besplatnu pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita iz hemije. Pripremna nastava će se realizovati kombinovano (uživo ili online preko odgovarajuće platforme). Možete birati da li ćete pratiti predavanja naših nastavnika koja su tematski organizovana, učestvovati u diskusijama i postavljati pitanja koja budete imali uživo ili iz vaših domova. Pripremna nastava je besplatna, uz prethodnu registraciju ovde.

Nakon registracije dobićete potvrdu o uspešnoj registraciji, a pred samu realizaciju nastave i detaljna uputstva za praćenje kursa online.

Nastava je subotom (počevši od 28. januara 2023. godine) od 10 sati. Radiće se po zbirci zadataka za pripremanje prijemnog ispita iz hemije koju možete nabaviti u skriptarnici našeg Fakulteta.

Program pripremne nastave možete preuzeti ovde.

Za sve dodatne informacije možete nam pisati na priprema.hemija@dh.uns.ac.rs ili infohemija@dh.uns.ac.rs