Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine i ove godine organizuje pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita iz Hemije. Ove godine nastava će biti realizovana online.

Predavanja naših nastavnika možete pratititi iz vaših domova, učestvovati u diskusijama i postavljati pitanja koja budete imali.

Pripremna nastava je besplatna, ali je potrebno prethodno da se registrujete ovde. Nakon toga stići će Vam potvrda o registraciji, a pred sam početak nastave i detaljna uputstva za praćenje kursa.

Nastava će se odvijati po predviđenom rasporedu, subotom. Program pripremne nastave možete preuzeti ovde.

Pripremna nastava počinje 5. februara 2022. godine u 10 časova. Zbirku zadataka za pripremanje prijemnog ispita iz hemije možete kupiti u skriptarnici našeg Fakulteta. Skriptarnica se nalazi u prizemlju Plave zgrade u holu, Trg Dositeja obradovića 3. Radno vreme od 10-14 sati.
Zbirku možete poručiti i putem telefona 021 485-2882 ili e-mail skriptarnica@pmf.uns.ac.rs. Treba da ostavite svoje podatke kako bi Vam poslali predračun. Kad platite šaljemo knjigu poštom.

Literatura za pripremanje prijemnog ispita iz hemije – udžbenici hemije za gimnaziju, opšti smer.

Za sve dodatne informacije možete nam pisati na priprema.hemija@dh.uns.ac.rs ili infohemija@dh.uns.ac.rs

Linkovi za pristup pripremnoj nastavi za polaganje prijemnog ispita iz HEMIJE, subota 21. maj 2022. godine

Molimo Vas da se prijavite 10 minuta ranije.

Ponavljanje gradiva u okviru pripremne nastave za polaganje prijemnog ispita iz HEMIJE
– od 10 sati (opšta i neorganska hemija): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a77e529ede04247c3a86b6cb1e0552d2b%40thread.tacv2/1652803085685?context=%7b%22Tid%22%3a%22e7a31644-4c56-46ed-af60-8b0906c738c0%22%2c%22Oid%22%3a%22f8780bb3-d84e-41ac-a940-bbd99473a6aa%22%7d

– od 12 sati (organska hemija i biohemija): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a77e529ede04247c3a86b6cb1e0552d2b%40thread.tacv2/1652789357681?context=%7b%22Tid%22%3a%22e7a31644-4c56-46ed-af60-8b0906c738c0%22%2c%22Oid%22%3a%22f7fe4cdf-a140-4af9-9916-9b0fdf6da0b4%22%7d