ДЕПАРТМАН ЗА ХЕМИЈУ, БИОХЕМИЈУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Раније Завод, а затим Институт за хемију развио се из Катедре за хемију Филозофског факултета која је основана још 1961. године. Данас се налази у оквиру Природно-математичког факултета заједно са још четири Департмана. Департман за хемију бави се образовањем и научно-истраживачким радом из области хемије, биохемије и заштите животне средине, преношењем резултата научних истраживања у праксу.

Своју делатност остварује у оквиру седам Катедри:

Располаже са добро опремљеним истраживачким лабораторијама које представљају основ за научну делатност Департмана која се остварује кроз низ националних и међународних пројеката. Најбоље опремљена хемијска библиотека у Војводини налази се на нашем Департману у склопу које постоји читаоница и рачунарски део који су целодневно на располагању студентима. Све је усмерено ка стицању знања кроз истраживање, преношење знања кроз образовање и примену знања кроз стручни рад. Али, време проведено на студијама не треба и не сме да остане упамћено само по предавањима, испитима, оценама, већ и по дружењу са својом генерацијом овде и широм света, па су у том смислу организоване и размене студената са многим универзитетским центрима света. Од школске 2008/09. године на Департману се ради по акредитованим наставним плановима.