Raspored upisa (9- 12 sati)

8. jula 2022. (petak): kandidati koji su ostvarili pravo na budžet.
11. jula 2022. (ponedeljak): pomeranje rang liste budžeta.
12. jula 2022. (utorak): kandidati koji su ostvarili pravo upisa na samofinansiranje.
13. jula 2022 (sreda) u 10 sati: prozivka kandidata van kvote na jedinstvenoj rang listi i popuna upražnjenih mesta.

KONAČNE RANG LISTE ZA UPIS NA I GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA IZ ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE- I ROK možete pogledati ovde

KONAČNE RANG LISTE ZA UPIS NA I GODINU OSNOVNIH AКADEMSКIH STUDIJA IZ HEMIJE-I ROК možete pogledati ovde

– Priznajemo bodove iz Hemije, odnosno Zaštite životne sredine, koji su ostvareni na položenom prijemnom ispitu na drugom fakultetu. Više informacija ovde

– raspored kandidata po amfiteatrima za polaganje prijemnog ispita možete preuzeti ovde

– procedura polaganja prijemnog ispita na Departmanu možete pogledati  ovde

– dozvoljeni/nedozvoljeni materijal prilikom polaganja prijemnog ispita možete pogledati  ovde

– Izdvojeni deo konkursa za upis osnovnih i integrisanih akademskih studija možete preuzeti ovde

– Integralni tekst konkursa za upis osnovnih i integrisanih akademskih studija možete preuzeti ovde

– priznavanje bodova sa prijemnih ispita na drugim fakultetima

– informator za školsku 2022/23. godinu možete preuzeti ovde

– detaljno uputsvo za podnošenje konkursne dokumentacije možete videti ovde