upis 201920

Na e-portalu za e-prijavu na Konkurs za upis u prvu godinu studija školske 2019/2020. godine mogu se pogledati preliminarne rang liste.

ONLINE PRIJAVA NA KONKURS ZA UPIS

Puštena je online prijava na konkurs za upis u prvu godinu studija
školske 2019/2020. godine. Kandidati mogu da se prijave na:
prijemni.pmf.uns.ac.rs [1]

Kandidati koji se online prijave na konkurs obavezno moraju doći na šalter u
zvaničnim terminima za prijavu na konkurs (24., 25. i 26.06 od 9-13h) da
potvrde prijavu i prilože potrebnu dokumentaciju navedenu u konkursu.

PRIZNAVANJE POLOŽENOG PRIJEMNOG ISPITA IZ HEMIJE NA DRUGIM FAKUKTETIMA

ПРИЗНАВАЊЕ ПОЛОЖЕНОГ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ ХЕМИЈЕ-word u pdf

RASPORED KANDIDATA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA

zbirni spisak za sajt

RASPORED POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA ZA ŠKOLSKU 2019/20

UPIS 2019/20 – KONKURS ZA UPIS NA I GODINU OSNOVNIH STUDIJA

Close Menu