upis 201920

Na e-portalu za e-prijavu na Konkurs za upis u prvu godinu studija u drugom upisnom roku školske 2019/2020. godine mogu se pogledati preliminarne rang liste

RASPORED POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA ZA ŠKOLSKU 2019/20 DRUGI UPISNI ROK

UPIS 2019/20 – KONKURS ZA UPIS NA I GODINU OSNOVNIH STUDIJA

PRIZNAVANJE POLOŽENOG PRIJEMNOG ISPITA IZ HEMIJE NA DRUGIM FAKUKTETIMA

ПРИЗНАВАЊЕ ПОЛОЖЕНОГ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ ХЕМИЈЕ-word u pdf