Prateći trendove na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine studije su organizovane po šemi 4+1, i organizovani su sledeći studijski programi:

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE u trajanju od četiri godine (240 ESPB)

MASTER AKADEMSKE STUDIJE u trajanju od jedne godine (60 ESPB)

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE u trajanju od tri godine (180 ESPB).

Uslov za upis doktorskih studija je da student ima najmanju prosečnu ocenu 8,00 na osnovnim i diplomskim akademskim studijama. Realizacija nastave i programa usklađena je sa evropskim preporukama i standardima (bolonjski proces).

Akreditovani novi studijski programi na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Od školske 2019/2020. godine na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine svi studijski programi na osnovnim i master akademskim studijama krenuće da se realizuju po novim planovima koji su rezultat modernizacije kurikuluma i sadržaja kurseva u skladu sa novim naučnim i stručnim dostignućima i novim metodama izvođenja nastave i učenja.

Posebnu novinu predstavlja početak realizacije potpuno novog petogodišnjeg studijskog programa Integrisane akademske studije nastave hemije koji će obrazovati Mastere profesore hemije koji će kroz moderan kurikulum u potpunosti ovladati neophodnim teorijskim znanjima i eksperimentalnim veštinama i biti osposobljeni da se po završetku školovanja uključe u realizaciju nastavnog procesa hemije u osnovnom i srednjem obrazovanju.

Više informacija o novim i starim studijskim programima možete pogledati klikom na sliku: