Studentski sajam stručnog usavršavanja

  • Post category:...

Poštovane kolege i koleginice,

Studentski parlament u saradnji sa Savezom studenata PMF-a i ove godine organizuje sajam stručnog usavršavanja.

Sajam je namenjen studentima završnih godina da bi se na što učinkovitiji način informisali i upoznali sa načinom funkcionisanja raznih firmi, uz to pružena je i mogućnost daljeg zaposlenja i stručne prakse. Takođe je namenjen i studentima ostalih godina kako bi im se približio primer dobre prakse, mogućnost volontiranja u nekoj od firmi i njihovom daljem napretku u samom radu.”