Sastanak sa studentima zainteresovanim za prelazak na Integrisane akademske studije nastave hemije

  • ...

Pozivamo studente koji su zainteresovani za prelazak na integrisane akademske studije nastave hemije da prisustvuju sastanku, koji će biti održan u utorak 17. SEPTEMBRA sa početkom u 10:00 časova u Laboratoriji za Metodiku nastave hemije 20/III na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine.

U okviru ovog sastanka, studenti će biti informisani o detaljima ovog studijskog programa čija realizacija počinje od 2019/20 akademske godine (mogućnostima prelaska i ekvivalencije ispita).

Close Menu