Sastanak sa studentima master studija koji su ostvarili pravo na upis u II roku

  • Post category:...

Prijem studenata Master akademskih studija koji su ostvarili pravo upisa u II konkursnom roku održaće se 22.10.2021. godine  po sledećem rasporedu:

Master akademske studije hemije

  1. Master hemije-modul analitička hemija laboratorija 7/IV sprat u 12h
  2. Master hemije-modul kontrola kvaliteta učionica 14/V sprat u 8.15h
  3. Master hemije-modul neorganska hemija-fizička hemija Tempus/VI sprat u 12h
  4. Master hemije-modul organska hemije je održao čas

Master akademske studije biohemije učionica 3/VI sprat u 10h

Master akademske studije zaštite životne sredine učionica 14/V sprat u 8.15h

Mole se studenti da prisustvuju sastanku kako bi se dogovorili o početku realizacije nastave i o prezentaciji i izboru izbornih predmeta.