Obaveštenje za studente IV godine hemije (Opšti smer i Kontola kvaliteta)

  • Post category:...

Studenti koji su upisali IV godinu ili imaju uslov, a nisu se još upisali, treba da se jave predmetnom nastavniku radi organizacije nastave na predmetu Biohemija mejlom na suzana.jovanovic-santa@dh.uns.ac.rs