STUDIJSKI PROGRAMI

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine
Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Trg Dositeja Obradovića 3, 21000 Novi Sad, Srbija
Sekretarijat: (021) 6350-672; Fax: (021) 454-065
Email: infohemija@dh.uns.ac.rs