Dhbhzzs_logo_cyr_RGB
header 2

Најновије вести

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине
Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад, Србија
Секретаријат: (021)4852-720; Факс: (021) 454-065
Електронска адреса: infohemija@dh.uns.ac.rs