Radno vreme od 7 do 15 časova svakog radnog dana. Rad sa studentima se odvija isključivo na šalteru od 11 do 13 časova.

Stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja za studente Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine  je: 

Marko Popović 

Dekanat, kancelarija 7 (prizemlje) 

Kontakt telefon: +381-21-485-2712,

E-mail: studentska@dh.uns.ac.rs, marko.popovic@pmf.uns.ac.rs

Više informacija možete videti na sledećem linku: STUDENTSKA SLUŽBA PMF-a