Природно-математички факултет

Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине

Сајам образовања

Као образовна институција традиционално учествујемо на бројним сајмовима образовања како бисмо средњошколцима и њиховим родитељима представили наше студијске програме, на који начин да се упишу, како теку студије код нас и које су им могућности након завршетка наших студијских програма.