Reforma nastave hemije

  • Post category:...

Srpsko hemijsko društvo (SHD) je pokrenulo inicijativu za reformu nastave hemije u douniverzitetskom obrazovanju. U poslednjih desetak godina fond časova hemije u srednjim školama kontinualno se smanjuje, naročito u srednjim stručnim školama, ali i na društvenom i opštem smeru u gimnazijama. Međutim, stručni predmeti bazirani na hemiji neophodni su za kompetentno bavljenje strukom. Ovi predmeti moraju da imaju i hemijsku osnovu, što je izostavljanjem predmeta Hemija iz programa tokom reformi onemogućeno.
Srpsko hemijsko društvo (SHD) ove godine obeležava veliki jubilej – 125 godina postojanja i rada. Jedan od osnovnih zadataka SHD je upravo nastava i promovisanje hemije. Stoga je SHD oformilo Radnu grupu za reformu nastave hemije sa ciljem da se ukaže na uočene nedostatke obrazovnog sistema, koji se tiču nastave hemije i predlaže promene planova i programa Hemije za obrazovne profile za koje smatra da je potrebno.

12. 12. 2022. TV Nova S

Prof. dr Dušan Sladić sa Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predsednik SHD, Aleksandar Đorđević, istraživač-saradnik sa Instituta za opštu i fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, i Vidak Raičević, istraživač-saradnik sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, bili su gosti u emisiji Кorak ka nauci Radio Beograda. Ova emisija prati inicijativu Srpskog hemijskog društva i korača ka reformi nastave hemije u douniverzitetskom obrazovanju sa Radnom grupom SHD. Između ostalog, iznete su informacije o tome koliko učenici mlađeg uzrasta uživaju u hemijskim eksperimentima u okviru promotivnih aktivnosti na fakultetima i u školama, o čemu govori Aleksandar Đorđević, koji učestvuje u projektu hemijskog fakulteta Otvorena vrata, na kojem hiljade dece svih uzrasta već godinama prvi put dolazi u dodir sa ‘hemijskom magijom’. Vidak Raičević predaje Hemiju učenicima specijalnog odeljenja Gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu za učenike posebnih sklonosti ka biologiji i hemiji, pa sa aspekta nastavnika navodi šta je to što je uočio kod učenika, što ih je usmerilo ka biologiji i hemiji i šta je to što vole u ovim naukama, kao i o tome sa koliko se volje i želje za znanjem hemije učenici pripremaju i učestvuju na takmičenjima. Učenici srednjih škola od 2012. godine učestvuju na Hemijskoj olimpijadi. Od tada do danas svake godine postižu odlične rezultate – osvajaju medalje i bivaju među najboljim takmičarima iz celog sveta. Za ovo prestižno takmičenje učenike pripremaju prof. dr Niko Radulović sa PMF Univerziteta u Nišu i prof. dr Dušan Sladić.

Njihovo gostovanje možete pogledati na ovom linku: http://streaming.ninamedia.rs/uploads/dtmp3.php?src=/2022/12/12/E23B9A65-42F5-48AA-9A11-ED1B886E7CC0

4. 12. 2022. TV Nova S

Кoliko je hemijska pismenost važna za kvalitetan život svake osobe i za stručno obavljanje posla, kao i šta bi trebalo menjati  u našem obrazovnom sistemu, objasnila je Slavica Ljubojević, profesorka hemije u Srednjoj medicinskoj školi u Beogradu.

Njeno gostovanje možete pogledati na linku: https://www.youtube.com/watch?v=oSFxdYKGL3k&ab_channel=NOVAS

29. 11. 2022. | Naučni portal RTS

U emisiji RTS-a Naučni portal bilo je reči o neophodnosti učenja hemije u srednjim stručnim školama, potrebi za učenjem hemije uopšte, inicijativi Srpskog hemijskog društva za reformu nastave hemije, govore prof. dr Suzana Jovanović-Šanta sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i prof. dr Dragica Trivić sa Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Njihovo gostovanje možete pogledati na ovom linku: http://streaming.ninamedia.rs/uploads/dtmp4.php?src=/2022/11/30/16551AB1-76F5-4576-B972-1F351FADDC59

25. 11. 2022. RTV Vojvodine

Renata Besu Petrović, profesorka hemije, koja je studije hemije završila na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, predaje hemiju na rumunskom jeziku u dve osnovne škole. Aktivan je član Radne grupe Srpskog hemijskog društva (SHD) za reformu nastave hemije u douniverzitetskom obrazovanju. U emisiji na rumunskom jeziku govori o potrebi da se pomogne i nastavnicim i učenicima, da bi učenici usvojili znanja iz hemije, potrebna svima. Prof. dr Suzana Jovanović-Šanta sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, koordinator Radne grupe SHD za reformu nastave hemije i potpredsednik SHD govori o predlogu Radne grupe SHD da se nastava hemije reformiše i o tome da je SHD, kao stručno društvo hemičara, najkompetentnije da preporuči fond časova i sadržaj predmeta Hemija u različitim obrazovnim profilima. (35-41. minut)

Njihovo gostovanje možete pogledati na ovom linku: https://media.rtv.rs/sr_ci/paleta-rumunski/78771

24. 11. 2022. 13:05 | Radio Beograd 

U emisiji Кorak ka nauci Radio Beograda  gostovale su prof. dr Suzana Jovanović-Šanta sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, koordinator Radne grupe SHD za reformu nastave hemije, prof. dr Dragica Trivić sa Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i profesorka Hemije Vesna M. Mitrović iz Trgovačke škole u Beogradu. Ova emisija prati inicijativu Srpskog hemijskog društva i korača ka reformi nastave hemije u douniverzitetskom obrazovanju sa Radnom grupom SHD. Šta je to što bi trebalo promeniti u nastavi hemije u srednjim školama da bi učenici stekli znanja i veštine iz hemije, koje su im potrebne da bi se uspešno i bezbedno bavili svojom strukom, šta im je neophodno za svakodnevni život, a šta im obrazovni sistem omogućuje da nauče tokom formalnog školovanja, kao i sa kakvim se problemima se sreću učenici i nastavnici hemije,  bile su, između ostalog, teme razgovora u emisiji.

Njihovo gostovanje možete poslušati na ovom linku: https://www.rts.rs/page/radio/sr/story/23/radio-beograd-1/5030477/korak-kanauci.html

14.11.2022. | RTV Кragujevac

Profesori fakulteta na kojima se raealizuju studijski programi kojima se školuju profesore hemije, udruženi sa nastavnicima hemije koji predaju hemiju u osnovnim i srednjim školama u okviru Srpskog hemijskog društva (SHD) zalažu se za reformu nastave hemije u douniverzitetskom obrazovanju.  O radu Radne grupe SHD, kao i o potrebi za znanjem hemije učenika koji završavaju srednju školu, govori za TV Кragujevac prof. dr Jovana Bogojeski sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Кragujevcu (23,18 – 33,44 min).

Njeno gostovanje možete pogledati na linku: https://www.youtube.com/watch?v=66aKAGzqK74&ab_channel=RTVKragujevac

05.11.2022. | TV KCN

O inicijativi Radne grupe Srpskog hemijskog društva (SHD) za reformu nastave hemije u douniverzitetskom obrazovanju i o inicijativi fakulteta koji školuju nastavnike prirodnih nauka da se u našoj zemlji obezbedi obrazovanje kvalitetnog, kompetentnog i priznatog nastavnog kadra u hemiji i drugim prirodnim naukama govorio je Prof. dr Goran Roglić, dekan Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Njеgovo gostovanje na TV KCN možete pogledati na linku: https://www.youtube.com/watch?v=pO5HwEgJF3o

25.10.2022. | Jutarnji program RTV

Кoordinator Radne grupe SHD za reformu nastave hemije, prof. dr Suzana Jovanović-Šanta, gostovala je u jutarnjem programu RTV Vojvodine gde je govorila o potrebi za promenama u nastavi hemije u srednjim školama radi postizanja boljih znanja i kompetencija učenika.

Njеno gostovanje u celosti možete pogledati na linku: http://streaming.ninamedia.rs/uploads/dtmp4.php?src=/2022/10/25/FE437BD1-80BA-437E-B189-F729461E4303 

5.9.2022. | Jutarnji program RTS  – Кako zavoleti fiziku i hemiju

Retki su profesori koji su hemiju tako predavali da je đaci čak i zavole. O tome kako zavoleti hemiju govorili su profesorka Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu Suzana Jovanović Šanta, koordinator Radne grupe za reformu nastave hemije profesora hemije iz Desete gimnazije u Beogradu, Jovica Plavšić, čiji đaci sa lakoćom upisuju fakultete gde se na prijemnom polaže baš hemija.

Njihovo gostovanje možete pogledati na linku: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=AX2Cnvnu57s&feature=share&ab_channel=RTSBeogradskahronikaJutarnjiprogram

Oct 31, 2022 | Uranak 1 – O reformi nastave hemije. Zašto je hemija važna?

O značaju kvalitetnog formalnog obrazovanja, koje omogućava svakom učeniku da stekne fundamentalno obrazovanje i naučnu, matematičku i opštu pismenost, neophodnu svakom pojedincu, kao i o borbi Radne grupe Srpskog hemijskog društva (SHD) za reformu nastave hemije, govorila je prof. dr Dragica Trivić. Problemi i izazovi sa kojima se pojedinci sreću u svakodnevnom životu i bavljenju strukom su mnogobrojni i raznovrsni, pa se znanje hemije preporučuje i trebalo bi ga omogućiti formalnim obrazovanjem. Znanje hemije neophodno je i za nastavak školovanja na mnogim fakultetima. Prema rezultatima međunarodnog PISA testiranja, učenici iz Srbije su pokazali značajno niža postignuća u odnosu na učenike iz drugih zemalja.

Na ovom linku https://www.youtube.com/watch?v=EuJe0QEBPyg možete pogledati gostovanje prof. dr Dragice Trivić.