Raspored polaganja testa iz bezbednog rada u laboratoriji studenata koji ponovo upisuju četvrtu godinu

  • Post category:...

Polaganje testa iz bezbednog rada u hemijskoj laboratoriji za studente koji ponovo upisuju četvrtu godinu će se odvijati po sledećem rasporedu:

  • OAS hemije na predmetu Hemijska veza i struktura molekula (nastavnik dr Branislav Jović).

    Termin testiranja: ponedeljak 23. 10 . 2023. u 10 časova, učionica 3/VI. Кontakt: branko.kordic@dh.uns.ac.rs;

  • OAS biohemije na predmetu Bioorganska hemija (nastavnik dr Ivana Кovačević); 

     Termin testiranja: četvrtak 19. 10. 2023. u 13 časova, učionica 14/V. Кontakt: milena.raseta@dh.uns.ac.rs;

  • OAS hemije – kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom na predmetu Кontrola kvaliteta životne sredine (nastavnik dr Ivana Ivančev-Tumbas).

    Termin testiranja: 23.10.2023. u 13 časova, učionica 14/V. Кontakt: ivana.ivancev-tumbas@dh.uns.ac.rs;

  • OAS zaštite životne sredine na predmetu Monitoring životne sredine (nastavnik dr Milena Bečelić-Tomin).

     Termin testiranja: petak 20. 10 . 2023. u 8 časova, učionica 3/VI. Кontakt: milena.becelic-tomin@dh.uns.ac.rs;