RAD SVIH FAKULTETSKIH SLUŽBI NA MINIMUMU TOKOM VANREDNOG STANJA

  • Post Category:...

Uprava Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu uvela je nove mere u cilju sprečavanja širenja covid-19 virusa, koje na snagu stupaju od ponedeljka, 23. marta, 2020. godine:

  • Rad svih službi na fakultetu će se svesti na minimum i odvijaće se od kuće, a komunikacija će se vršiti isključivo elektronskim putem.
  • Elektronske adrese svih službi (studentska služba, računovodstvo, opšta služba, PR služba, javne nabavke, sekretarijati departmana, dekanat) možete pronaći na sajtu fakulteta.
  • Onlajn nastava se nastavlja, po ranije prosleđenim uputstvima.
  • Dolasci zaposlenih u zgradu ISKLJUČIVO po HITNOJ potrebi.
  • Sva dokumentacija za potpis se ostavlja na PORTIRNICI (minimum jednom nedeljno će biti potpisivana).