Početak nastave na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

  • Post Category:...

Nastava na I godini osnovnih akademskih studija i I godini integrisanih akademskih studija nastave hemije počinje 02.10.2019. godine.

Nastava na II, III i IV godini osnovnih akademskih studija na Departmanu za hemiju počinje 14.10.2019. godine.

Nastava na master akademskim studijama i V godini integrisanih akademskih studija nastave hemije počinje 21.10.2019. godine.

Raspored časova za I godinu zimskog semestra školske 2019/20 godine
možete videti na linku: https://www.dh.uns.ac.rs/raspored-casova/