PhD i postdoc pozicija na Univerzitetu u Padovi

U laboratoriji prof. dr Denisa Martinvaleta je otvorena jedna pozicija za studenta doktorskih studija i jedna za postdoktorsko usavršavanje.

Detaljnije informacije o predmetu istraživanja: