PhD позиција на HORIZON пројекту

На пројекту Хемијског факултета у Универзитета у Београду у оквиру ALLPret пројекта расписан је конкурс за једног PhD студента, који последњих годину дана није живео у Србији. PhD траје 3 године и понуђена је плата европског нивоа.

Више информација доступно је на: https://www.allpret.eu/en/esr-6-phd-candidate-in-vitro-uptake-activation-epithelial-cells-for-prediction-food-allergy