Oto Arcon

Oto Arčon (Ottó Arcson)

Viši stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

Katedra za organsku hemiju

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Laboratorija: 26/III

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Obrazovanje

  • 1992. Diplomirani hemičar – bioorganski smer, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

akademska zvanja

  • 2018. Viši stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
  • 1994-2018. Viši laborant, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu