Odobren novi Erasmus+ projekat: InAMath – An interdisciplinary approach to mathematical education

  • Post category:...

Prema Odluci  Agencije za mobilnosti programe EU Republike Hrvatske odobreno je finansiranje projekta InAMath – An interdisciplinary approach to mathematical education (Erasmus+ Ključna aktivnost 2: Strateška partnerstva (KA201)).

Projekat je okupio eminentne obrazovne ustanove iz regiona, i to iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije. Nosilac projekta je Sveučilište u Rijeci (HR), a Univerzitet u Novom Sadu, odnosno Prirodno-matematički fakultet, je jedan od partnera na projektu. Pored Univerziteta u Novom Sadu, partneri na projektu su i Centar tehničke kulture Rijeka (HR), Osnovna škola Nikola Tesla iz Rijeke (HR), Osnovna škola heroja Janeza Hribarja (SLO), Univerzitet Primorska (SLO) I Sveučilište u Mostaru (BiH).

Cilj ovog projekta je da se osmisle edukativni sadržaji koji će doprineti većoj zastupljenosti interdisciplinarnosti u nastavi matematike od I do IV razreda osnovne škole i koji će biti dostupni  svim zainteresovanim korisnicima. Projektne aktivnosti uključuju osmišljavanje i realizaciju edukativnih sadržaja sa učenicima osnovnih škola koristeći interdisciplinarne metode rada, izradu nastavnih materijala koji će biti dostupni učiteljima/nastavnicima, kao i edukaciju učitelja/nastavnika za pripremu i primenu takvih aktivnosti. Zadatak Univerziteta u Novom Sadu jeste da doprinese navedenim projektnim aktivnostima, a posebno da učini vezu između matematike i hemije i geografije atraktivnijom za učenike osnovne škole.

Projekat je počeo u septembru 2020 i trajaće tri godine.

Lista projekata koji su trenutno aktivni na PMF-u