OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE IZ CRNE GORE!

  • Post Category:...

Svi studenti iz Republike Crne Gore treba da pišu dr Maji Milanović elektronskom poštom na adresu maja.milanovic@ijzcg.me ili dr Sanji Medenici na adresu sanja.medenica@ijzcg.me radi dogovora i zakazivanja besplatnog testiranja na COVID 19 pre ulaska u Republiku Srbiju.

Testiranje na COVID 19 će moći da obave samo studenti koji budu imali obaveze na visokoškolskim ustanovama tokom maja meseca (praktična nastava, laboratorijske vežbe, kolokvijumi, ispitni rok). Na testiranje će student dolaziti sa imejlom koji će izdati visokoškolska ustanova u kom će biti navedena njihova obaveza u maju. Sa negativnim rezultatom testa, student će imati rok od 72 sata da uđe u Republiku Srbiju bez obaveze boravka u karantinu.

Potrebno je da svaki student kontaktira svog referenta. Student će na imejl dobiti odgovarajuću potvrdu da bi mogao da se testira i pređe granicu. Potvrde će se izdavati od 18. do 21. maja 2020. godine.