Obaveštenje o organizaciji nastave na Prirodno-matematičkom fakultetu za školsku 2020/21. godinu

  • Post category:...
  • Prva godina kreće 5. oktobra sa redovnom nastavom (teorijska, kao i praktična/eksperimentalna nastava) prema rasporedu koji će biti istaknuti na sajtovima svakog departmana. Svečani prijem će se održati 1. i 2. oktobra, termini su objavljeni na sajtu PMF-a www.pmf.uns.ac.rs
  • Više godine počinju 12. oktobra – formiraće se manje grupe za praktičnu/ekperimentalnu nastavu koja će se održavati u fakultetskim laboratorijama. Teorijska nastava će se, u zavisnosti od predmeta i broja studenata, držati u prostorijama fakulteta ili online.
  • Master studije će početi nakon završenog upisa (sredinom oktobra), a informacije o početku i načinu održavanja nastave će biti istaknute na sajtovima departmana.

Nastava će se u prostorijama fakulteta održavati uz maksimalno poštovanje svih preporučenih zdravstveno-epidemioloških mera.

Studenti treba da poštuju mere koje su važile i ranije – obavezan prolazak kroz dezobarijeru, nošenje maske, dezinfekcija ruku, merenje temperature.