Obaveštenje o “3rd Tsinghua Forum on Environmental Remediation”

  • ...

3rd Tsinghua Forum on Environmental Remediation će se održati 9-10. maja 2020. godine u Pekingu, u organizaciji Univerziteta Tsinghua, koji je na 1. mestu u Kini, a na 16. u Svetu. Odabrani radovi će biti publikovani u specijalnim izdanjima vrhunskih časopisa kao što je Journal of Hazardous Materials.  Nagrada za najbolji studentski rad iznosi oko 1500 USD.

Više informacija o forumu možete naći na adresi: http://erth.env.tsinghua.edu.cn/app/Engpage/index.html

Close Menu