Ninislava Pešić

Stručno-tehnički saradnik

Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 1/V

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2725

e-mail: nina.pesic@dh.uns.ac.rs

Obrazovanje

  • 1999. Izrađivač hemijskih proizvoda, Hemijsko-tehnloška škola Producer of chemical products, Chemical-technology school „Pavle Savić“, Novi Sad.
  • 2010. Hemijski laborant, Stručna hemijska i tekstilna škola, Šabac.

akademska zvanja

  • 2011: Stručno-tehnički saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu