Гордана Влаховић, шеф ПМФ-ове Kанцеларије за међународну сарадњу

Драгана Томашевић Пилиповић, ванредни професор и руководилац пројекта Research reinforcement within environmental aspects: step forward to beneficial use of sediment (BEuSED) у оквиру програма „Идеје”

Ненад Грба, научни сарадник и руководилац Доказ концепта пројекта Ремедијационе технике базиране на нано-геополимерима за третман подземних вода

Хоризон 2020 пројекат-A Global Approach for Recovery of Arable Land through Improved Phytoremediation Coupled with Advanced Liquid Biofuel Production and Climate Friendly Copper Smelting Process (Phy2Climate)

Снежана Паповић, доцент, добитница је престижне награде и стипендије L’Oréal-UNESCO “За жене у науци”