Nastavak ciklusa predavanja 40 godina Sekcije za hemiju životne sredine SHD-a, dr Vladimir Mihailović

  • Post category:...

U nastavku ciklusa predavanja 40 godina Sekcije za hemiju životne sredine SHD-a, dr Vladimir Mihailović, docent Instituta za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Kragujevcu održaće predavanje: „Bilјke kao značajni resursi bioaktivnih jedinjenja: ekološki i farmakološki značaj“.

Predavanje će se održati 24. 5. 2022. u matičnoj instituciji dr Mihailovića, sala A-I-7, sa početkom u 14h. Predavanju možete pristupiti i putem interneta preko linka:  shorturl.at/ouY38

Snimak prethodnog predavanja iz Ciklusa koje je 10. maja 2022.održao  profesor Branimir Jovančičević je sada dostupan i na interentu. Njegovo predavanje ”Stanje životne sredine u svetu i Srbiji” možete pogledati putem linka:  https://www.youtube.com/watch?v=J8YJHm7l6ng

Pozivamo vas i da 20. maja između 15 i 16h prisustvujete stručnom vođenju kroz Zbirku velikana srpske hemije na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ulaz u Muzej se nalazi u glavnom holu pored ulaza u Veliki hemijski amfiteatar.