Najava: Predavanje dr Miroslava Novakovića

  • Post category:...

Poštovane koleginice i kolege,

Sa velikim zadovoljstvom vas pozivamo na predavanje dr Miroslava Novakovića, višeg naučnog saradnika Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju (IHTM) u Beogradu, pod naslovom „Bisbibenzili“.

Predavanje će se održati u učionici 1/II na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, u četvrtak 19. 10. 2023. sa početkom u 14 časova.
Predavanje se održava u okviru Sekcije za medicinsku hemiju Srpskog hemijskog društva-Hemijskog društva Vojvodine (SHD-HDV).