Tijana Šestić

MSc Tijana Šestić

Istraživač-pripravnik

Katedra za organsku hemiju

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 15/V

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2733

e-mail: tijana.sestic@dh.uns.ac.rs

Obrazovanje

 • 2019-danas. Doktorske studije hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2019. Master hemičarorganska hemija, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2018. Diplomirani biohemičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

akademska i naučna zvanja

 • 2019-danas. Istraživač-pripravnik, Prirodno­-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Nastava i kursevi

 • Organska hemija I
 • Sinteza biološki aktivnih molekula
 • Hemijska prerada prirodnih organskih sirovina

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Organska sinteza
 • Sinteza, karakterizacija i biološka svojstva steroidnih hormona.

ODABRANE REFERENCE

 • Tijana Šestić, Jovana Ajduković, Ivana Kuzminac, Andrea Nikolić, Marina Savić (2021): Synthesis and in silicotesting of novel androstane 1,3,4-thiadiazolines.International Bioscience Conference and the8th International PSU – UNS Bioscience Conference, Novi Sad, Srbija
 • Tijana Šestić, Marina Savić, Jovana Ajduković (2021): New androstane thiazoles: Synthesis, in silico study and toxicity profiling. XVII Young researchers symposium of RSEQ, Alcala de Henares, Španija
 • Tijana Šestić, Marina Savić, Jovana Ajduković (2021): Sinteza i in silicoADME analiza novih steroidnih tiazolidinonskih derivata. 57. Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Srbija
 • Tijana Šestić, Dušan Škorić, Marina Savić, Jovana Ajduković (2021): Synthesis of new N-alkylated pyrazole 17a-homo lactone and 17α-picolyl androstane derivatives. 21st Tetrahedron Symposium

OSTALO

 • Član Srpskog hemijskog društva
 • Kurs usavršavanja: seminar o korišćenju KoBSON servisa (2020)
 • Petomesečni boravak u laboratorijama istraživačke grupe Biological chemistry na katedri za organsku hemiju na Farmaceutskom fakultetu, Univerzitet u Alkali, Španija, pod mentorstvom prof. dr Estibaliz Merino Marcos (2021)
 • Član organizacionog odbora XVII Young Researchers Symposium održanog od 23-26 novembra 2021. godine na Univerzitetu u Alkali, Španija
 • Stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na master i doktorskim studijama
 • Učestvovala je u promociji hemije i Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine u okviru manifestacije Hemijski vikend.