Teona Teodora Borović

MSc Teona Teodora Borović

Istraživač-saradnik

 

 

Katedra za analitičku hemiju

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 26/IV

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

 Tel:+ 381 21 485 2751

e-mail: teona@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 57222516053

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6447-0736

 

Obrazovanje

 • 2020-danas, Doktorske akademske studije hemije, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 2019.-2020. Master hemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 2015-2019. Diplomirani hemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija

akademska i naučna zvanja

 • 2023-danas, Istraživač-saradnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 2020-2023, Istraživač-pripravnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija

Nastava i kursevi

 • Primena računara u hemiji
 • Integrisane metode hemijske analize
 • Analitička sportskih suplemenata
 • Kompleksi u analitičkoj hemiji

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Ispitivanje uticaja biološki aktivnih molekula i jonskih tečnosti na samoagregaciju i transportna svojstva derivata ksantina u odabranim rastvaračima

ODABRANI PROJEKTI

 • Zeleni pristup strategiji razvoja novih tečnih komponenti u farmaceutskim formulacijama, Sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost Autonomne pokrajine Vojvodine, Srbija (2021-danas)
 • CA18202 – Network for Equilibria and Chemical Thermodynamics Advanced Research (NECTAR) COST akcija (2022-danas)
 • The new ionic additives for safer and durable electrolytes in lithium-ion batteries, Fond za nauku Republike Srbije program PROMIS 2023 (2023-2025)

ODABRANE REFERENCE

 1. M. Vraneš, T. T. Borović, P. Drid, T. Trivić, R. Tomaš, N. Janković, Influence of Sodium Salicylate on Self-Aggregation and Caffeine Solubility in water-A New Hypothesis from Experimental and Computational Data, Pharmaceutics, 14 (2022), 2304.
 2. M. Vraneš , I. Radović, S. Bikić, A. Tot, M. Kijevčanin, M. Zarić, T. T. Borović, S. Papović, Improving ethylene glycol transport properties by caffeine – Thermodynamic and computational evidence, Journal of Molecular Liquids, 333 (2021), 115918.
 3. R. Tomaš, Z. Kinart, A. Tot, S. Papović., T.T. Borović, M. Vraneš, Volumetric properties, conductivity and computation analysis of selected imidazolium chloride ionic liquids in ethylene glycol, Journal of Molecular Liquids, 345 (2022), 118178.
 4. T. T. Borović, J. Panić, I. Radović, N. Grozdanić, M. Vraneš, Interactions of caffeine and 1-butyl-3-methylimidazolium salicylate ionic liquid in water-Solubility, volumetric, acoustic, viscometric and refractometric studies supported by MD simulation, Journal of Molecular Liquids 397 (2024), 124058.
 5. M. Vraneš, T. T. Borović, J. Panić, M. Bešter-Rogač, N. Janković, S. Papović, Is methyl salicylate the perfect organic solvent for caffeine?, Sustainable Chemistry and Pharmacy, 37 (2024), 101361.

OSTALO

 • Učešće u realizaciji Inovacionih vaučera broj 956 (2021) i 1037 (2022)
 • IUPAC nagrada za najbolje prezentovan poster na 59. (2023) Savetovanju SHD
 • Dva Studijska boravka u okviru COST „NECTAR“, Univerzitet u Ljubljani (Slovenija), Fakultet za hemiju i hemijsku tehnologiju (2023 i 2024)
 • 50 naučnih radova sa SCI liste, H-indeks 13, citatia 581 (430 heterocitats)
 • Organizacioni odbor za 38th International Conference on Solution Chemistry, Srbija, Beograd (2023)
 • Organizacioni odbor za 21st International Symposium on Solubility Phenomena and Related Equilibrium Processes, Srbija, Novi Sad (2024)
 • Član Srpskog hemijskog društva (2022-danas)
 • Član kluba mladih hemičara Srbije (2022-danas)
 • Član je Udruženja naučnica Srbije “SRNA” (2021-danas)