Radomir Tomić sajt

MSc Radivoj Tomić

Stručni saradnik u nastavi

Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 1/V

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2726

e-mail: radivoj.tomic@dh.uns.ac.rs

Obrazovanje

 • 2015. Master analitičar zaštite životne sredine, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2010. Diplomirani hemičar – biohemija, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

akademska i naučna zvanja

 • 2013. Stručni saradnik u nastavi, Prirodno-  matematički fakultet, Univerzitet u  Novom Sadu

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Otpadna voda
 • Razvoj i procena rizika zagađenja iz rasutih i tačkastih izvora
 • Praćenje uticaja otpadnih voda na sliv reka
 • Monitoring životne sredine.

Nastava i kursevi

 • Akcidenti u životnoj sredini
 • Monitoring životne sredine
 • Prečišćavanje industrijskih otpanih voda
 • Zagađenje voda
 • Projekat analiza uticaja na životnu sredinu

ODABRANE REFERENCE

 1. Krčmar D., Maletić S., Kerkez Dj., Pešić V., Tomić R., Tenodi S., Dalmacija B. (2017) Identifikacija polutanata u podzemnim vodama i zemljištu u neposrednoj blizini gradske deponije, 47. Konferencija – Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad; 05-07.04.2017., Pirot, Srbija; ISBN-978-86-82931-80-5, Izdavač: Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inžinjerstvo (Beograd), p.180-184, Zahvalnice: 114-451-2249/2016-01
 2. Dubovina, M., Krčmar, D., Nenad, G., Tomić, R., Tenodi, S., Rađenović, D., Dalmacija, B. (2017) Karakterizacija sedimenta i procena rizika kod ustave Itebej na Begeju (Srbija). In: Zbornik radova (CD), V Memorijalni naučni skup iz zaštite životne sredine „Docent dr Milena Dalmacija“, 2017 Novi Sad.
 3. Krčmar D., Kerkez Đ., Pešić V., Tomić R., Dubovina M., Varga N., Dalmacija B. (2017) Monitoring kvaliteta vode i sedimenta akumulacionog jezera moravica; Zbornik radova-     ZNANSTVENO STRUČNI SKUP s međunarodnim sudjelo vanjem-UPRAVLJANJE JEZERIMA I AKUMULACIJAMA U HRVATSKOJ i OKRUGLI STOL o aktualnoj problematici Vranskog jezera kod Biograda na Moru; 04-06.05.2017, Biograd na Morum Hrvatska, ISBN 978-953-96071-4-0, Organizatori: Hrvatsko društvo za zaštitu voda, Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje, Hrvatsko hidrološko društvo.
 4. R. Tomić, D. Krčmar,  M. Bečelić Tomin, V. Pešić, M. Dubovina, A. Leovac Maćerak, B. Dalmacija (2017) Efikasnost tretmana otpadnih voda u klaničnoj industriji, 47. Konferencija o aktuelnim temama korišćenja i zaštite voda; Voda 2017; Vršac, Srbija; ISBN 978-86-916753-4-9, Izdavač: Srpsko društvo za zaštitu voda, Knez Mihajlova 99/1 (Beograd), 323-329.